Jednym z najważniejszych wyzwań dla firmy, szczególnie tej znajdującej się na początku swojej biznesowej drogi, jest pozyskanie pierwszych klientów. Proces ten, nazywany customer acquisition, składa się z szeregu działań, które powinny stanowić fundament przedsiębiorstwa.

 

Pozyskiwanie klienta to proces

Pozyskania klienta nie można traktować jako jednorazowe, szybkie zadanie. To proces, w ramach którego należy wykonać wiele czynności mogących kogoś skłonić do nabycia produktów, czy też skorzystania z usług firmy. Pierwszym krokiem powinno być opracowanie strategii pozyskiwania klientów, która określi jakich narzędzi czy technik sprzedażowych będzie używać firma. Mogą to być np. działania pozycjonujące w Internecie, kampanie content marketingowe, bezpośrednie kontakty z potencjalnymi nabywcami, e-mail marketing czy odpowiednie wykorzystanie swojej sieci networkingowej np. poleceń od partnerów biznesowych. Strategię należy oczywiście dopasować do tego, jaki produkt sprzedaje firma. To od jego rodzajów i cech go wyróżniających będzie zależało to, w jaki sposób można przedstawić go klientowi. Warto również określić profil klienta wskazujący kim on jest, jakie są jego zainteresowania i potrzeby, gdzie i kiedy będzie potrzebny mu produkt firmy oraz jak produkt czy usługa mogą ulepszyć jego pracę lub codzienność.

Mając taką bazę wiedzy, można opracować szczegółowy plan operacyjny wdrażania działań sprzedażowych i przejść do jego realizacji. Nie można zapominać o monitoringu i analizie efektów, które pozwolą na dokonywanie ulepszeń oraz dostosowywanie działań do potrzeb rynku.

Gdzie zacząć?

Startupy mogą rozpoczynać swoją działalność w inkubatorach przedsiębiorczości, które są miejscami nie tylko skupiającymi wiele firm, często z różnych branż, o różnych specjalizacjach, ale też pozwalającymi na uzyskanie różnego rodzaju wsparcia np. w pozyskaniu dofinansowań na rozwój działalności firmy, promocji jej produktów i usług, ale też budowaniu sieci kontaktów. Przykładowo w Inkubatorach Przedsiębiorczości WPT, firmy rozpoczynające swoją biznesową drogę zyskują dostęp do zaplecza biurowego i badawczego, ale też mogą brać udział w spotkaniach networkingowych, warsztatach, szkoleniach oraz konsultacjach m.in. z zakresu prawa i księgowości. Mają również możliwość korzystania z platformy współpracy, którą WPT buduje między firmami z sektora MŚP, a dużymi firmami takimi jak np. 3M.

Więcej informacji o ich działalności można znaleźć na www.startupwro.pl