Trwa nabór do kolejnej edycji mechanizmu Bon na dotację, w ramach którego udzielamy bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać środki unijne na realizację innowacyjnych projektów. W ramach mechanizmu Bon na dotację finansujemy do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują potencjalne wykorzystanie zasobów WPT. Przedłużamy termin składania fiszek projektowych – można je do nas zgłaszać do 22.11.2020 r.!

Środki finansowe pozyskane w ramach mechanizmu Bon na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych w związku z przygotowaniem aplikacji o dotację z UE, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Skorzystać z niego mogą firmy działające w WPT, jak i inne przedsiębiorstwa – kluczem jest uwzględnienie w projekcie wykorzystania zaplecza laboratoryjnego i biznesowego WPT (dowiedz się więcej na jego temat pod tym linkiem. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości dotyczących 18-tej edycji „Bonu na dotację”, pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 781 871 640 lub mailem: wsparcie@technologpark.pl. Więcej informacji o mechanizmie Bon na dotację i innych formach naszego wsparcia dla biznesu można znaleźć poniżej:

Wsparcie dla biznesu w WPT >
Fiszka projektowa do pobrania >