Wrocławski Park Technologiczny wspiera rozwój nie tylko biznesu, ale i młodych ludzi! Wierzymy w nowoczesną edukację i w myśl idei „zobacz, zrób, zrozum”, działamy na jej rzecz prowadząc Fundację WPT Pro Mathematica. Jedną z inicjatyw, którą realizujemy wspólnie z Fundacją Zaawansowanych Technologii, jest Regionalny Festiwal Naukowy E(x)olory, który odbędzie się 16.10.2020 r. Każdy będzie mógł wziąć w nim udział online!  

Zarówno do tego, by unowocześniać edukację, jak i do tego, by kreować innowacje, potrzebna jest chęć do podejmowania wyzwań i odwaga do wdrażania w życie własnych pomysłów.

Taką postawę nazywamy przedsiębiorczością! W WPT na co dzień wspieramy firmy w realizacji ich różnych celów. Widzimy dzięki temu bardzo wyraźnie, jak potrzebne są dziś kompetencje takie jak umiejętność współpracy z innymi, analizowania procesów zachodzących zarówno lokalnie, jak i globalnie, czy wreszcie tworzenia kreatywnych, niestandardowych rozwiązań. Przekazywanie ich najmłodszym tak w szkole, jak i poza nią ma kluczowe znaczenie. Włączamy się w ten proces m.in. poprzez działania Fundacji Wrocławskiego Parku Technologicznego Pro Mathematica, szczególnie poprzez prowadzenie Centrum Edukacyjnego WPT – komentuje Agnieszka Pałys, dyrektor ds. prawnych i organizacyjnych WPT, Prezes Fundacji Pro Mathematica.

Jak działa Centrum Edukacyjne WPT?

W nowoczesnej edukacji ogromną rolę odgrywają pozaszkolne inicjatywy, w które dzieci i młodzież mogą angażować rodzice oraz nauczyciele. WPT realizuje je w prowadzonym przez Fundację Pro Mathematica Centrum Edukacyjnym. Organizowane są w nim zajęcia skupione wokół nauk ścisłych (chemii, fizyki, przyrody, IT, kriogeniki, ekologii), ale też przedsiębiorczości.

W naszym Centrum Edukacyjnym stosujemy innowacyjne metody nauczania i skupiamy się na tym, by stwarzać młodym ludziom okazję do poszerzania ich horyzontów. Gdy zarazimy ich ciekawością świata, chęcią podążania za własną kreatywnością łatwiej będzie im się w przyszłości rozwijać, czy świadomie kierować własną karierą– dodaje Agnieszka Pałys.

Centrum Edukacyjne to jednak nie wszystko!  

Fundacja Pro Mathematica ma szeroki zakres działalności. Dąży do unowocześniania sposobów nauczania, podnoszenia poziomu jego jakości oraz zapewniania nauczycielom środków dydaktycznych, które pomagają w przygotowaniu interesujących i rozwijających zajęć dla młodych ludzi.

Pro Mathematica swoje cele realizuje nie tylko w poprzez prowadzenie Centrum Edukacyjnego WPT, ale też różnego typu inicjatywy promujące naukę i przedsiębiorczość.  Jedną z nich jest projekt „Kuźnia Przedsiębiorczości”, w ramach którego ponad 200 uczniów z 9 szkół średnich wzięło udział w warsztatach, na których dowiedzieli się czym jest design thinking oraz jak planować ścieżkę własnej kariery. Fundacja zrealizowała też dla ponad 400 uczniów z wrocławskich szkół podstawowych zajęcia pt. „Poznaj własne talenty” oraz wzięła udział w projekcie „Szkoła w Mieście”. Dzięki temu prawie 900 wrocławskich uczniów miało okazję uczestniczyć w zorganizowanych przez nią nowatorskich zajęciach laboratoryjnych czy warsztatach z przedsiębiorczości.

Tylko w 2019 roku w różnego typu zajęciach, które zorganizowaliśmy w Centrum Edukacyjnym WPT wzięło udział prawie 3 800 uczniów! Ogromnie cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszymi warsztatami i działamy dalej. Wierzę, że zaszczepienie w młodych ludziach ciekawości, bakcyla do przedsiębiorczości czy nauk ścisłych, może mieć realny wpływ na ich przyszłość – dodaje Agnieszka Pałys.

Fundacja Pro Mathematica oraz WPT organizują i współorganizują również różnego typu imprezy promujące naukę. Można wśród nich wymienić Noc Laboratoriów, Dolnośląski Festiwal Nauki oraz Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory, którego kolejna edycja odbędzie się już 16 października! W tym roku odbywa się online i będzie można wziąć w nim bezpłatnie.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.explory.pl/2020/wroclaw