Wrocławska edycja Festiwalu, której wraz z Fundacją Pro Mathematica jesteśmy gospodarzami, startuje już 16 października. Przypominamy, że w wydarzeniu można wziąć udział online, rejestrując się bezpłatnie na www.explory.pl/2020/wroclaw. W trakcie Festiwalu odbędą się nie tylko prezentacje projektów konkursowych, ale też pokazy, warsztaty i wykłady naukowe.

 

 Jakie projekty młodych naukowców zobaczymy w trakcie Festiwalu?

Badanie podstawowych parametrów biochemicznych wody i określenie ich wpływu na organizmy bezkręgowe zbiorników otwartych na terenie miasta jastrzębia – zdroju i okolic


Projekt ma na celu wzbudzenie świadomości wśród dzieci, na temat bieżących problemów stanu otaczającego środowiska z wykorzystaniem technologii laboratoryjnej. Dzieci na wczesnym etapie kształcenia – mogą w sposób innowacyjny ocenić stan wód występujących w okolicy – poprzez zbadanie podstawowych parametrów biochemicznych i składu gatunkowego organizmów bezkręgowych tam występujących. Dzięki temu zapoznają się z metodami badania stanu środowiska w laboratorium biologicznym i chemicznym w ZS nr 6, co będzie rozwijać ich wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska na dalszych etapach kształcenia.

Autorzy: Nadia Gajdzik, Kacper Rejszel

Opiekun naukowy: Agnieszka Wereszczak, Jerzy Maduzia

Szkoła: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 15 w Jastrzębiu Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek


Gra planszowa „Napromieniowani”

Nasz projekt, czyli edukacyjna gra planszowa został wykonany przy pomocy różnych technologii (również drukarki 3D). Projekt łączy w sobie tradycyjną formę gry planszowej z elementami wirtualnej rzeczywistości, które przyczyniają się do efektywniejszej nauki. Gra została przeznaczona głównie dla uczniów liceum oraz maturzystów, jak i również dla ambitnych uczniów zainteresowanych tematyką biochemii. Wynikiem naszej pracy jest gra mająca służyć wszystkim uczniom jako pomoc przy powtórzeniu i utrwaleniu ich wiedzy.

Autorzy: Martyna Rodak, Julia Rzeszowska, Katarzyna Szumiał

Opiekun naukowy: Kinga Małodzińska, Jerzy Maduzia

Szkoła: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju


Hydrotermalna synteza nanocząstek

Nanocząstki siarczku miedzi(II) są tańszą alternatywą dla nanocząstek srebra i złota. Celem pracy było otrzymanie nanocząstek CuS i zbadanie ich właściwości. W pracy otrzymano metodą hydrotermalną nanocząstki CuS, które oczyszczono i analizowano. Widmo absorbcyjne w zakresie 350-1000 nm odpowiadało danym literaturowym. Analiza technikami DLS i TEM określiła wielkość, homogeniczność i morfologię produktu – 100-120 nm z domieszką większych agregatów. Badanie składu pierwiastkowego potwierdziło obecność docelowego produktu. Przeprowadzone wstępne badania toksyczności in vitro nie wskazują na znaczną cytotoksyczność otrzymanych nanocząstek jednak zagadnienie wymaga bardziej szczegółowej analizy. Wyniki wskazują na możliwe zastosowania nanocząstek CuS w medycynie oraz innych gałęziach nauki.

Autorzy: Kacper Pająk

Opiekun naukowy: Piotr Lewandowski, Monika Gałkiewicz

Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia


Ploter laserowy

Zbudowany przez nas Ploter Laserowy jest urządzeniem precyzyjnym służącym do wypalania wzorów i zdjęć na powierzchniach płaskich. Obecnie nie jest dostępne w sprzedaży dla osób prywatnych urządzenie podobne do zgłoszonego przez nas , ponieważ jest to urządzenie do konkretnych i określonych zadań. Całość projektu została zbudowana bez udziału zewnętrznej pomocy. Ploter laserowy znajdzie zastosowanie zarówno w fabrykach do znakowania detali, jak i w przemyśle reklamowym czy dekoracyjnym. Wysoka precyzja pozwala na wykonanie drobnych detali nieosiągalnych w przypadku pracy człowieka.

Nasze założenia to:

-mieć solidną budowę

-być możliwie najbezpieczniejszy

-wypalać w wysokiej szczegółowości

-operować na autorskich rozwiązaniach

-prosty w obsłudze

Wszystkie założenia zostały spełnione.

Autorzy: Kacper Gąsiorek, Konrad Stępień, Dawid Krzyżaniak

Opiekun naukowy: dr Paweł Sobczak, Jacek Pawlak

Szkoła: Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim


Wpływ olejków roślinnych na sałatę siewną

Celem niniejszej pracy badawczej było określenie wpływu wybranych olejków roślinnych: olejku z drzewa herbacianego, olejku tymiankowego oraz olejku cynamonowego na kiełkowanie oraz początkowy wzrost i rozwój sałaty siewnej odmiany Justyna. Badania wykazały negatywny wpływ olejków tymiankowego i cynamonowego na kiełkowanie badanej rośliny. Obniżyły zarówno szybkość jak i zdolność jej wschodów. Olejek z drzewa herbacianego nie miał natomiast wpływu na kiełkowanie. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić przydatność wybranych olejków do przedsiewnego zaprawiania nasion.

Autorzy: Kamil Mucha

Opiekun naukowy: Bogumiła Bąk

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu


Działanie przeciwnowotworowe płynu z dżdżownicy

Celem niniejszej pracy badawczej było określenie wpływu wybranych olejków roślinnych: olejku z drzewa herbacianego, olejku tymiankowego oraz olejku cynamonowego na kiełkowanie oraz początkowy wzrost i rozwój sałaty siewnej odmiany Justyna. Badania wykazały negatywny wpływ olejków tymiankowego i cynamonowego na kiełkowanie badanej rośliny. Obniżyły zarówno szybkość jak i zdolność jej wschodów. Olejek z drzewa herbacianego nie miał natomiast wpływu na kiełkowanie. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić przydatność wybranych olejków do przedsiewnego zaprawiania nasion.
Autorzy: Mateusz Kołek, Paulina Zegarska

Opiekun naukowy: Marta Polańska

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


IPS – Inteligentny System Przewietrzania

Inteligentny System Przewietrzania to innowacyjne urządzenie wykorzystujące odzysk energii cieplnej i oczyszczanie powietrza. Monitoruje on w sposób ciągły jakość powietrza i automatycznie dostosowuje tryb pracy. Celem projektu jest dostarczanie przefiltrowanego powietrza z zewnątrz do wewnątrz pomieszczenia i usuwanie z niego zużytego powietrza z możliwością odzysku energii cieplnej. Tą funkcję pełni wymiennik ciepła. Ponadto w odróżnieniu od typowej wentylacji mechanicznej, nasz projekt umożliwia pracę w dwóch trybach: zamkniętym – umożliwiającym obieg powietrza tylko wewnątrz; i otwarty – z wymianą powietrza z zewnątrz. W obu przypadkach konieczna jest wielostopniowa filtracja powietrza.

Autorzy: Daniel Czech, Mateusz Niedobecki

Opiekun naukowy: Piotr Tokarz, Tomasz Czech

Szkoła: Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku


O pozostałych projektach prezentowanych w trakcie Festiwalu możecie przeczytać tutaj. Więcej informacji o Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory znajdziecie na: www.explory.pl/2020/wroclaw

Więcej informacji i rejestracja na Festiwal >

Źródło opisów projektów: www.explory.pl