Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory to okazja do poznania projektów młodych naukowców – przedstawiamy Wam dziś drugą część (pierwszą znajdziecie tutaj) prezentacji ich pomysłów, które staną w szranki w Konkursie Naukowym E(x)plory!

Wrocławska edycja Festiwalu, której wraz z Fundacją Pro Mathematica jesteśmy gospodarzami, startuje już 16 października. Przypominamy, że w wydarzeniu można wziąć udział online, rejestrując się bezpłatnie na www.explory.pl/2020/wroclaw. W trakcie Festiwalu odbędą się nie tylko prezentacje projektów konkursowych, ale też pokazy, warsztaty i wykłady naukowe.

 

Jakie projekty młodych naukowców zobaczymy w trakcie Festiwalu?

Stirlingear

Stirlingear to projekt przedstawiający nowe możliwości zastosowania silnika Stirlinga w skali makro jako źródła energii elektrycznej wykorzystującego odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, geotermalna, a także różnego rodzaju biogazu oraz w skali mikro jako przenośnego urządzenia na wzór agregatu prądowego lub też jako bardzo małe urządzenie jako „powerbank” bez wymogu ładowania, umożliwiającego wytwarzanie energii elektrycznej gdzie jest ona trudno bądź kompletnie niedostępna. Do tej pory głównie opieraliśmy się na dostępnej literaturze, jednak jesteśmy trakcie w przeprowadzania badań w celu ustalenia rzeczywistych możliwości spełnienia założeń projektu.

Autorzy: Krzysztof Żabski, Marcin Puzoń

Opiekun naukowy: Jacek Kluba

Szkoła: Technikum nr 4 w Jastrzębiu Zdroju


Utylizacja polietyleny przez larwy

Larwa będzie trzymana w terrarium. Polietylen w formie folii spożywczej będzie wprowadzany do terrarium. Gdy larwa spożyje polietylen przeprowadzimy serię różnych pomiarów.

Autorzy: Jonasz Handzel, Adrian Grzonka, Paulina Frątczak

Opiekun naukowy: Jerzy Maduzia

Szkoła: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju


iBlock – inteligentny system blokady telefonu

Iblock to rozwinięcie systemu IPAS(pozwalał blokować ekran telefonu podczas przejścia przez pasy, dzięki czemu podnosił poziom bezpieczeństwa pieszych. Telefon bo wejściu w zasięg urządzenia elektronicznego przymocowanego do słupa odbierał sygnał bluetooth o określonym, unikalnym pakiecie i blokował ekran telefonu). Nowe zastosowanie tego systemu to blokowanie ekranu telefonu w domu, np. podczas wspólnych posiłków. Rodzic podczas instalacji aplikacji ustala hasło potrzebne do odinstalowania, dzięki czemu dziecko nie jest w stanie samo jej usunąć. Przewidujemy także zastosowanie w kinach, restauracjach, bibliotekach, teatrach i tym podobnych instytucjach. Jeśli klient zainstaluje aplikacje to dostanie rabat na bilet, posiłek, itp., a hasło do odinstalowania aplikacji otrzyma po wydarzeniu.

Autorzy: Daria Durkowska, Jakub Marchewka

Opiekun naukowy: Marcin Lasak, Krzysztof Smyczek

Szkoła: Zespół Szkół nr im. Króla Jana III Sobieskiego, CKZ w Jastrzębiu-Zdroju


Wpływ rzeźby terenu na zagospodarowanie terenu w Komorowicach Krakowskich. Studium przypadku

Zagospodarowanie terenu jest cechą środowiska geograficznego, które może być determinowane przez różne czynniki przyrodnicze i antropogeniczne. Komorowice Krakowskie będące częścią miasta Bielska-Białej stanowią interesujący obszar badań z powodu swojej urozmaiconej rzeźby i bogatej historii rozwoju przestrzennego. W celu określenia tego, w jaki sposób i w jakim stopniu rzeźba wpływa na użytkowanie ziemi, sporządziłem odpowiednią mapę. Na podstawie numerycznego modelu terenu obliczyłem średni spadek fragmentów badanego obszaru i zestawiłem go z dominującym użytkowaniem ziemi. Na badanym obszarze rzeźba terenu w znacznym stopniu determinuje występowanie wód stojących, lasów, łąk, pól uprawnych i terenów mieszkalnych. Czynniki antropogeniczne wywierają mniejszy, aczkolwiek dość ważny wpływ.

Autorzy: Szymon Mol

Opiekun naukowy: Marek Wójtowicz

Szkoła:Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej


CPS M [Custom Printed Submarine Modular]

Projekt CPS M jest tanim, niewielkim oraz poręcznym przedmiotem do badań zbiorników wodnych. Jego formą jest bezzałogowa łódź podwodna, inaczej dron. Dzięki możliwości dowolnego dopasowania kluczowych części wyposażenia poprzez dodawanie tzw. modułów, takich jak m.in. pH metr, termometr, przyrząd do pobierania próbek wody i wiele innych, dron może dostosować się do specyficznych potrzeb odbiorców z różnych dziedzin nauki. Konsekwencją tego założenia jest możliwość wykorzystywania go zarówno przez naukowców, jak i przez entuzjastów, którzy są ciekawi podwodnego świata. Aby możliwe było wykonanie całkowicie hydrodynamicznej konstrukcji drona, która jednocześnie spełni wszelkie inne założenia, wykorzystamy technologię druku 3D.

Autorzy: Filip Buława, Piotr Domanowski, Marcin Hnat

Opiekun naukowy: Michał Kwiatkowski

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach


Spektrofotometryczne badanie równowagi indykatorów pH

W ramach pracy zbadano praktyczność i rzetelność stosowania przybliżeń matematycznych przy określaniu pH roztworu wodnego z użyciem spektrofotometru i indykatorów pH. Zostały przebadane doświadczalnie 2 indykatory pH (oranż metylowy, błękit bromotymolowy) przy wykonaniu blisko 30 pomiarów laboratoryjnych. Uzyskane dane doświadczalnie zostały przetworzone z wykorzystaniem utworzonych programów informatycznych w języku Python, z implementacją teorii analizy matematycznej. Efektem pracy jest ustalenie zalecanej metodyki badania stanów równowagi indykatorów pH w roztworach z użyciem spektrofotometru. Omówiono wyznaczanie stałych opisujących przemiany wskaźników pH w roztworach. Przeprowadzono analizę błędów, jakie towarzyszą takim pomiarom.

Autorzy: Daniel Goc, Piotr Panek, Tymoteusz Typrowicz, Jakub Podolak

Opiekun naukowy: dr Wojciech Przybylski

Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie


VRBioLabo

Projekt ma na celu wprowadzenie początkujących eksperymentatorów, którzy nie posiadają mikroskopu oraz pasjonatów, którzy nie mają do tego możliwości fizycznych, w świat mikrobiologii. Nasz pomysł polega na przejściu ze standardowego mikroskopu do wirtualnej rzeczywistości poprzez okulary VR. VRBioLabo to aplikacja i wortal tematyczny poświęcony udostępnianiu filmów i zdjęć uzyskanych z mikroskopu. Zadaniem wortalu będzie magazynowanie materiałów wideo, jak również ich odpowiednie kategoryzowanie. Dzięki aplikacji mobilnej, która zostanie wykonana w technologii VR, będzie można zagłębić się w wirtualny biologiczny świat i jego eksplorację poprzez ruch głową.

Autorzy: Jakub Surma, Dominik Wójtowicz

Opiekun naukowy: Bożena Surma, Agnieszka Wereszczak

Szkoła: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

 

Śledźcie naszego bloga – w ciągu najbliższych dni przedstawimy Wam kolejne projekty młodych naukowców! Więcej informacji o Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory znajdziecie na: www.explory.pl/2020/wroclaw

Więcej informacji i rejestracja na Festiwal >

Źródło opisów projektów: www.explory.pl