Nasze zaplecze badawczo-rozwojowe umożliwia pozyskiwanie wysokiej jakości ekstraktów roślinnych przy zastosowaniu ekstrakcji nadkrytycznej CO2. Metoda ta, dzięki swoim licznym zaletom jest często wykorzystywana  w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i paszowym.

W Zakładzie Doświadczalnym Wrocławskiego Parku Technologicznego znajduje się Ekstraktor nadkrytyczny, który funkcjonuje zgodnie z zasadami Zielonej Chemii. Aparatura wyposażona jest w kosze/zbiorniki ekstrakcyjne  o objętości roboczej 3×8 dm3 i umożliwia pracę pod ciśnieniem do 900 bar oraz w temperaturze do 80 °C. Ma również możliwość dozowania entrainer’a, pozwalającą na ekstrakcję substancji polarnych.

Zapraszamy do korzystania z usługi ekstrakcji w WPT –umożliwiamy prowadzenie prac projektowych od 1-dniowych do długoterminowych.

Zalety ekstrakcja nadkrytycznej CO2

Ekstrakcja nadkrytyczna CO2 jedną z najbardziej efektywnych metod pozyskiwania wysokiej jakości naturalnych ekstraktów, głównie tych pochodzenia roślinnego. Przy jej zastosowaniu zachowany jest pełny skład i właściwości chemiczne ekstrahowanego materiału roślinnego. Jest ona również najbardziej wydajną i bezpieczną metodą uzyskania ekstraktu bez konieczności użycia rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Co ważne, gotowy ekstrakt cechuje się najwyższym stopniem czystości i nie zawiera żadnych chemicznych pozostałości. Metoda ta wykorzystywana jest m.in. do:

  • ekstrakcji chmielu,
  • dekofeinacji kawy,
  • ekstrakcji związków kształtujących aromat i smak,
  • ekstrakcji naturalnych barwników,
  • usuwania związków lipidowych.

W zależności od rodzaju surowca, w procesie ekstrakcji nadkrytcznej CO2 można otrzymać np. oleożywice, oleje, olejki eteryczne, oleje nienasycone, polifenole i wiele innych substancji.  Warto dodać, że ze względów prawnych obowiązujących w Polsce nie prowadzimy ekstrakcji z konopi.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług!

Anna Bednarska
tel. 781 871 611
e-mail: anna.bednarska@technologpark.pl

Materiały informacyjne >