Dawid Hamera – inicjator idei Szczecin 2.0. Aktualnie działa na rzecz zmian w systemie edukacji oraz pomaga innym zrozumieć Pokolenie Z (osoby urodzone po 1995 roku). Na X Kongresie E(x)plory „Edukacja dla innowacji. Innowacje w Edukacji” przedstawi wyzwania, realia, problemy i zadania polskiej szkoły z perspektywy młodych ludzi. Mamy dla was przedsmak tego wykładu! W rozmowie z nami Dawid Hamera opowiedział o tym, co według niego jest nadzieją nie tylko dla nowoczesnej edukacji, ale i innowacyjnej gospodarki.

 

– X Kongres E(x)plory skupi się na rozmowach o nowoczesnej, innowacyjnej edukacji – czy Polska szkoła jest na nią otwarta?

Dawid Hamera: Polska szkoła nie odpowiada na wyzwania XXI wieku przed którymi wszyscy dziś stoimy. Korzenie naszego obecnego systemu edukacji sięgają XIX wieku, kiedy to głównym celem systemów edukacyjnych było wychowywanie ludzi do wykonywania konkretnych, robotniczych zawodów. W mojej ocenie zbyt wiele się od tego czasu nie zmieniło – mamy tylko do czynienia z innymi profesjami. Dzisiejszy rynek pracy wymaga od nas elastyczności, kreatywności, mobilności, szybkiego adaptowania się do zmian oraz innych umiejętności miękkich. Narzucają to wszystkie prężnie rozwijające się dziś sektory gospodarki – od medycyny, po IT. Polska szkoła musi skupić się na kształtowaniu w uczniach umiejętności, które pozwolą im sprostać wymogom współczesnego świata. Nie może koncentrować się wyłącznie na teorii. Wymaga to otwarcia się na innowacje w sposobie funkcjonowania systemu edukacyjnego. Niestety na razie spotykamy się w tej kwestii z ogromną barierą.

– Od czego powinny zacząć się zmiany w naszych szkołach?

Szkoła, jeśli ma być nowoczesna, musi skupić się na przekazywaniu uczniom praktycznych umiejętności. Zamiast wielu godzin teoretycznych wykładów np.  z historii trzeba rozwinąć zakres zajęć z podstaw przedsiębiorczości, tak by młodzi ludzie wiedzieli, jak założyć własną firmę, czy znali różnice między różnymi formami funkcjonowania na rynku pracy. Większa ilość lekcji skupiających się na przedsiębiorczości to jednak nie wszystko.

Szkoła musi uczyć młodych zaradności na każdym kroku. Dziś mamy problem z tym, że po opuszczeniu szkolnych murów nie umieją oni np. pracować w grupie. Receptą na to może być wprowadzenie projektowej metody nauczania. Kluczem do sukcesu w edukacji jest zainteresowanie uczniów w nieszablonowy sposób tematyką, która jest przekazywana na lekcji, tak by mieli oni szansę ją nie tylko zrozumieć, ale przy okazji nauczyć się kreatywności czy współpracy z innymi.

Wszystko to brzmi bardzo dobrze, korzyści dla uczniów widać gołym okiem, dlaczego więc takie podejście nie funkcjonuje w polskich szkołach?

Problemem jest sztywny, narzucony odgórnie program nauczania. Powinniśmy iść w tym zakresie przykładowo w ślady Finlandii, która zamiast sztywnych regulacji dotyczących programu nauczania, wprowadziła tylko ogólne jego ramy. Uważam, że takie podejście mogłoby się u nas świetnie sprawdzić. Pozwoliłoby to na zrobienie kroku w przód przez polską szkołę i zaprzestanie drenażu uczniów, którzy klasyfikowani są dziś wyłącznie w nierozwijający sposób, dyktowany tylko przez oceny. Na kongresie będę omawiał właśnie te strukturalne problemy polskiej edukacji i pokazywał perspektywy jej rozwoju. Szkoła musi zacząć bardziej indywidualnie podchodzić do ucznia i kształtowania jego umiejętności tak, by przygotować go do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pamiętajmy, że wielu zawodów przyszłości jeszcze nie wymyślono.

– Jakiej innowacji najbardziej potrzebuje dziś szkoła?

Najważniejszą innowacją, której potrzebuje polska edukacja, jest zmiana w sposobie myślenia. Patrzymy na nią jak na relikt starych czasów, system będący ogromnym molochem, którego nie da się zmienić. To nie prawda. Przykładem jest wspomniana przeze mnie Finlandia. Edukacja wyglądała tam niegdyś tak jak dziś u nas. Krok po kroku udało się to zmienić. Nowoczesna szkoła nie może opierać się o interaktywną tablicę, czy projektor w klasie. Nie wprowadzają one innowacji, gdy w sali lekcyjnej siedzi 30 osób słuchających 45-minutowgo wykładu. Zmiana podręcznika na tablet praktycznie niczego nie zmienia.

– Odwracając rolę – czy edukacja jest ważna dla rozwoju innowacji?

Ogromnie!  Dzieci to prawdziwe machiny kreatywności, którą zabija sztywny szkolny system. Jeśli uda nam się odwrócić tę sytuację, to w ciągu kilkunastu lat stopień innowacyjności naszego kraju może ogromnie wzrosnąć. Żeby innowacje mogły się rozwijać, potrzebne jest nieszablonowe myślenie i warunki do jego stosowania od najmłodszych lat.

– Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie E(x)plory?

Kongres jest pierwszym krokiem do burzenia stereotypów i mitów powstałych wokół szkół. Z pewnością w trakcie wykładów i dyskusji padnie wiele przykładów, też i analiz, które będą mogły stanowić inspirację tak dla nauczycieli, rodziców, jak i uczniów. Są oni razem wplątani w system edukacyjny. Każdy, kto funkcjonuje wokół edukacji, powinien się z nami połączyć w trakcie Kongresu. Razem możemy zdziałać więcej!

 X Kongres E(x)plory organizowany pod hasłem „Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji odbędzie się w dniach 24-25 wrześniaW tym roku wyjątkowo odbędzie się on online, a udział w nim jest bezpłatny. Jest on organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii, która realizuje promujący i wspierający młodych naukowców Program E(x)plory. W WPT wiemy jak kluczową rolę w rozwoju innowacji odgrywa nowoczesna edukacja, kreująca u dzieci i młodzieży chęć podążania za ciekawością świata, dlatego już od 7 lat jesteśmy częścią tej inicjatywy – mamy przyjemność być gospodarzem tegorocznego Kongresu.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji i rejestracja na X Kongres E(x)plory