Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIA TECHNOLOGICZNE organizowane przez NUTRIBIOMED Klaster® oraz Wrocławski Park Technologiczny S.A. Działanie to ma na celu wprowadzenie spotkań technologicznych w formie online z członkami NUTRIBIOMED Klastrer®. Tematyka spotkań będzie dotyczyła możliwości wykonywania określonych procesów technologicznych w ramach oferty i możliwości Zakładu Doświadczalnego WPT.

Każde ze spotkań będzie skupiało się na jednym, wąskim zagadnieniu technologicznym np. suszeniu biologicznie aktywnych substancji – enzymów/biomasy/olejów, prowadzeniu procesu ekstrakcji nadkrytycznej, ekstrakcji chemicznej związków polifenolowych, hydrolizy białek, otrzymywania chelatów, biologicznie aktywnych peptydów, mikrokapsulacji  itd.

Spotkania mają być skierowane do niewielkiej ilości uczestników, posiadających bezpośrednią potrzebę wykonania określonych i mocno wyspecjalizowanych procesów technologicznych.

Formuła każdego spotkania będzie obejmowała zaproszenie specjalisty posiadającego zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne w zakresie omawianego zagadnienia technologicznego. Zaproszony gość wygłosi ok. godzinny wykład, którego połowa będzie dotyczyła wprowadzenia w kwestie merytoryczne zagadnienia, a druga elementów praktycznych np. zaprezentowania wyników uzyskanych w ramach wykonanych już projektów badawczo-wdrożeniowych, procesów przemysłowych.

W spotkaniu będą brali udział: specjalista (zaproszony gość – naukowiec, konsultant, przedstawiciel firmy itd.), technolog Zakładu Doświadczalnego WPT oraz zainteresowani tj. przedstawiciele podmiotów zgłaszających udział w wydarzeniu. Spotkania będą trwały max. 2 godziny, a przyjęta formuła online umożliwi udział bez konieczności np. przyjazdu do Wrocławia, czy odrywania się od obowiązków w firmie.   

Temat pierwszego spotkania: Biologicznie aktywne peptydy jako składnik żywności funkcjonalnej i możliwości ich wytwarzania w Zakładzie Doświadczalnym WPT S.A.

Prowadzący dr inż. Marek Szołtysik UP we Wrocławiu.

Termin: 16 lipca 2020 r.

Godz.: 10.00

Rejestracja >

Przewidziano kolejne spotkanie dot. różnych technik suszenia i możliwości ich zastosowania do utrwalania biologicznie aktywnych składników – prowadzący Prof. dr hab. Adam Figiel UP we Wrocławiu. Termin zostanie Państwu przesłany 2 tygodnie przed spotkaniem (planowo spotkanie zostanie zrealizowane we wrześniu br.).

Tematyka spotkania może być również inicjowana przez przedsiębiorcę i obejmować jego potrzebę/rozwiązanie problemu! W takim przypadku traktowana będzie jak indywidualna konsultacja technologiczna.