Transfer wiedzy i technologii to proces, który jest podstawą nowoczesnej gospodarki. Polega on na tym, że know-how w postaci np. konkretnych umiejętności, wyników badań naukowych, technik i metod wytwarzania produktów czy świadczenia usług jest przenoszony pomiędzy różnego typu stronami, głównie między instytucjami naukowymi a podmiotami gospodarki. Zmienia on oblicze funkcjonowania każdego z nas – możemy dzięki niemu korzystać ze stron www, Wi-Fi, nawigacji GPS a nawet słuchawek bezprzewodowych.

Transfer technologii to najczęściej przełożenie konkretnego, innowacyjnego osiągnięcia instytucji badawczo-naukowej na grunt praktyki gospodarczej. Jest on więc procesem, który łączy ze sobą dwa obszary napędzające rozwój społeczeństwa – naukę i biznes. Występuje on jednak również pomiędzy konkretnymi przedsiębiorstwami, czy sektorami gospodarki, które „wymieniają się” swoimi doświadczeniami, po to by wdrożyć innowacje ulepszające ich produkty czy usprawniające zachodzące w nich procesy (np. wytwórcze).

Transfer wiedzy i technologii pozwala na zasilenie rynku innowacjami. Firmy działające w różnej skali, tak mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, mogą dzięki niemu rozwijać swoje portfolio technologiczne, wdrażać nowe kompetencje i zasięg działania. Know-how, które w ten sposób trafia do firm, może z jednej strony być przez nie wykorzystane do udoskonalenia ich produktów, które trafiają na rynek, lub do zoptymalizowania procesów mających na celu ich wytworzenie, co przekłada się np. na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności i jakości produkcji – komentuje Sylwia Wójtowicz, dyrektor ds. współpracy z ośrodkami Big Science Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Transfer wiedzy i technologii to siła napędowa rozwoju biznesu. Dzięki niemu firmy mogą wdrażać innowacje bez inwestowania ogromnych środków na rozwój własnych działów badawczo-rozwojowych. Jest on również podstawą określanej dziś jako priorytet, gospodarki opartej na wiedzy. Opiera się ona na intensyfikacji przepływu wiedzy i doświadczenia we wszystkich obszarach życia gospodarczego i społecznego, które pozwala na szybki postęp techniczno-organizacyjny. Kluczowe znaczenie ma w jej przypadku kapitał intelektualny, będący gwarantem rozwoju.

Transfer technologii przybiera różnego typu formy, które opierają się o zapewnienie korzyści obu stronom procesu. Przykładowo firma, która pozyskuje technologię od instytucji badawczej zyskuje dostęp do innowacji optymalizującej jej funkcjonowanie, a instytucja badawcza środki finansowe na dalszą działalność lub możliwość przetestowania aplikacji swoich rozwiązań. Transfer technologii może się więc opierać np. o zakup patentów, wzorów przemysłowych, licencji czy praw autorskich. Co ważne w ramach różnego typu programów dla biznesu, prowadzonych np. przez PFR czy ARP, polskie firmy mogą uzyskać środki na zakup dostępu do innowacyjnego know-how.

Transfer wiedzy i technologii z ośrodków Big Science

Szczególne znaczenie dla rozwoju transferu wiedzy i technologii mają ośrodki Big Science, czyli międzynarodowe organizacje związane z przedsięwzięciami dotyczącymi Wielkiej Nauki, takie jak CERN, ESS, ESA, ESO czy ITER. Są one odpowiedzialne za prowadzenie na szeroką skalę eksperymentów i badań naukowych oraz rozbudowę infrastruktury do tego niezbędnej. Efektem ich działalności są innowacje, które zmieniają oblicze nie tylko nauki, ale i przemysłu, a co za tym idzie naszego codziennego życia i przyszłości ludzkości.  To dzięki ośrodkom Big Science możemy dziś korzystać z Wi-Fi, GPS, czy ekranów dotykowych i protokołu WWW. Te dwa ostatnie przykłady, bez których nie wyobrażamy sobie dziś codzienności zawdzięczamy naukowcom z CERN.

Europa jest prawdziwą potęgą, jeśli chodzi o rozwój Big Science. Infrastruktura ulokowana na jej terenie oraz fundusze przeznaczone na jej funkcjonowanie niosą ze sobą ogromny potencjał. Międzynarodowe zespoły naukowców i inżynierów pracują m.in. nad projektami związanymi z energią jądrową, eksploracją kosmosu czy też biologią molekularną. O możliwościach przez nie oferowanych, również w zakresie transferu wiedzy i technologii, opowiadamy na naszym portalu BIG SCIENCE HUB – opowiada Wójtowicz.

To jak ośrodki Big Science działają w zakresie transferu wiedzy i technologii do społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki, świetnie prezentuje przykład Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Działa w niej specjalna grupa – Knowledge Transfer Group, która dąży do nawiązania współpracy z ekspertami w dziedzinie nauki, technologii i przemysłu w celu stworzenia możliwości transferu technologii oraz know-how CERN. Jej celem jest przyspieszenie rozwoju innowacji i maksymalizacja globalnego pozytywnego wpływu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych na społeczeństwo. Odbywa się to poprzez promowanie transfer kapitału technologicznego i ludzkiego.

Specjalistyczna wiedza i najbardziej innowacyjne technologie powstające w CERN są dostępne do celów naukowych i komercyjnych w ramach transferu technologii, będącego jednym z filarów działalności Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Opiera się on m.in. o współpracę badawczo-rozwojową czy udostępnianie licencji na komercjalizację, która może być wspierana przez ekspertów z CERN. Knowledge Transfer Group w CERN opracowało pełen katalog technologii dostępnych dla nauki i biznesu, który przybliżmy w serii artykułów. Znajdują się w nim m.in. technologia polerowania tytanu, produkty takie jak CERN Flame Detector, CERN Medics, GEMPix czy systemy takie jak REMUS lub oprogramowanie White Rabbit. Prezentujemy je również na www.big-science.plkomentuje Sylwia Wójtowicz.

Nie tylko technologie z CERN są transferowane do biznesu. W zakresie tym działają również inne organizacje Big Science, np. ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna. Warto zwrócić tu uwagę, szczególnie na jej działania w zakresie udostępniania know-how i zasobów związanych z obserwacjami satelitarnymi Ziemi. ESA rozwija m.in. program Galileo, czyli Europejski globalny system nawigacji, w ramach którego satelity systemu dostarczają informacje o położeniu i czasie oraz pomagają w nawigacji użytkownikom na całym świecie. Więcej informacji o możliwościach współpracy z rynkiem Big Science, również w formie wykorzystania zgromadzonego na nim know-how można znaleźć na portalu prowadzonym przez WPT:

Zobacz, co jeszcze zyskaliśmy dzięki BIG SCIENCE >