Inkubacja biznesu to sposób na rozwój nowej firmy, szczególnie popularny wśród startupów, które wkraczają na biznesową ścieżkę, mając pomysł na innowacyjny produkt lub usługę. Jest to coraz popularniejszy sposób na rozwój firmy bez ponoszenia dużych kosztów związanych ze startem w biznes. Inkubacje biznesu można też określić jako usługę oferowaną przez inkubatory przedsiębiorczości, działające często przy instytucjach otoczenia biznesu, takich jak np. Wrocławski Park Technologiczny.

Działalność inkubatorów przedsiębiorczości ukierunkowana jest na wsparcie przedsiębiorstwa zaczynającego swoją biznesową ścieżkę.

Pomysł na biznes i nawet najlepszy biznes plan to niestety niewystarczające zasoby do rozpoczęcia działalności firmy. Potrzebny jest też kapitał, niezbędny np. do opłacenia wynajmu biura czy zakupu odpowiedniego oprogramowania. Firmy, które stawiają na innowacje, już na początku swojej działalności, do opracowania swojego produktu czy usługi, potrzebują dostępu do nowoczesnej aparatury czy specjalistycznych laboratoriów. Wyposażenie własnej pracowni mogłoby je kosztować kilkaset tysięcy, czy nawet kilka milionów złotych. Tu z kompleksowym wsparciem w różnych formach, nie tylko poprzez inkubator przedsiębiorczości, przychodzi WPT, które ma kilkanaście lat doświadczenia w działalności na rzecz startupów.  – komentuje Małgorzata Dynowska, zastępca dyrektora ds. inkubacji i rozwoju firm.

Wsparciem może być przykładowo wspominane wyżej ułatwienie procesu wynajmu powierzchni biurowych czy laboratoryjnych. Najczęściej inkubatory przedsiębiorczości oferują firmom preferencyjne, znacząco niższe niż rynkowe stawki za najem.

Firmy w naszych inkubatorach przedsiębiorczości mogą też korzystać z zaawansowanej i wszechstronnej infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym 12 laboratoriów i prototypowni oraz hali produkcyjno-magazynowej. Dzięki temu są w stanie tworzyć nowoczesne produkty, zdolne do podbijania światowych rynków. Rynkowy sukces osiągnęło dzięki temu ponad 80% firm korzystających z naszych inkubatorów– dodaje Dynowska.

Wśród form wsparcia składających się na inkubację przedsiębiorstw jest też wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych, np. dofinansowania z funduszy unijnych przez programy takie jak Bon na Dotację, udzielanie pomocy de minimis czy pomocy publicznej. Ważną częścią inkubacji jest też wspieranie procesu pozyskiwania klientów. Inkubatory przedsiębiorczości to również społeczność, dzięki której można poznawać ludzi i działać w sieci networkingowej. Organizują one różnego rodzaju spotkania czy wydarzenia mające umożliwiać przedsiębiorcom poznanie np. potencjalnych inwestorów. Włączają też ich w prowadzone przez siebie działania promocyjne.

Inkubacja przedsiębiorczości jest coraz popularniejszą metodą rozwoju gospodarki opartej na innowacjach, często wspieraną przez lokalne i krajowe władze. Inkubatory powstające w Polsce mają różnorodny charakter – są to zarówno inicjatywy prywatne, jak i prowadzone przez instytucje publiczne. Działają przy IOB, ale też uczelniach wyższych. Mogą się też różnić tym, jaki typ biznesu wspierają.

Na polskim rynku funkcjonują inkubatory dedykowane np. podmiotom ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości akademickiej, które mają na celu napędzanie wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowy do gospodarki. Na rynku funkcjonują też inkubatory dedykowane przedsiębiorcom opracowującym nowe technologie. Dwa ostatnie przykłady opisują wspomniane wcześniej inkubatory przedsiębiorczości WPT: DAIP – Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, utworzony przez WPT oraz 12 uczelni wyższych z województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz IPIT – Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii – wyjaśnia Małgorzata Dynowska.

Warto podkreślić, że w inkubatorach przedsiębiorczości mogą działać firmy o różnych formach prawnych. Regulacje dotyczące wymogów, które musi spełniać przedsiębiorca, by dołączyć do konkretnego inkubatora, jak i zakres udzielanego przez nie wsparcia mogą być różne, jednak wszystkie tego typu organizacje łączy jedna cecha – są one katalizatorem przyśpieszającym rozwój firmy. Funkcje inkubatorów przedsiębiorczości, opisują esencję tego, czym jest inkubacja przedsiębiorczości. To proces, dzięki któremu rozpoczynająca działalność firma może uzyskać wielokierunkowe wsparcie, umożliwiające start w biznes i budowę sukcesu przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej o inkubatorach przedsiębiorczości WPT >