Zakład Doświadczalny WPT zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń on-lineKształtowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w ujęciu systemowym”. Cykl szkoleń zostanie zrealizowany z podziałem na 4 bloki tematyczne:

  • Część 1: Bezpieczeństwo żywności i jego główne determinanty (3h) – 21.05.2020 r. godz. 10.00
  • Część 2: System HACCP i jego dokumentowanie (5h) – 28.05.2020 r. godz. 10.00
  • Część 3: Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności wg normy ISO 22000 (3h) – 04.06.2020 r. godz. 10.00
  • Część 4:  Terroryzm żywnościowy i systemy zarządzania jakością służące do jego zwalczania (3h) – 18.06.2020 r. godz. 10.00

Prowadzącym szkolenie jest pan dr inż. Marek Szołtysik – pracownik Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego. Od wielu lat pracuje on jako konsultant, wdrożeniowiec, szkoleniowiec i audytor systemów zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie wdrażania takich systemów jak: GMP/GHP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, PAS96, a także ich weryfikacji.

Rejestracja