Trwa kolejna edycja programu Bon na dotację, czyli bezzwrotnego wsparcia dla firm realizujących projekty B+R. Bon na dotację umożliwia sfinansowanie do 100% kosztów stałych przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania ze środków UE, na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Skorzystać z niego mogą zarówno rezydenci WPT, jak i inne osoby czy firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i biznesowego WPT.

Środki finansowe pozyskane w ramach Bonu na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Przedsiębiorca, który chce realizować projekt B+R korzystając z formuły Bonu na dotację, powinien dostarczyć propozycję projektu w formie fiszki, która zawiera: roboczy tytuł projektu, źródło dofinansowania, wartość projektu i przewidywana wartość dofinansowania, skrócony opis zakresu projektu, skrócony opis kategorii wydatków w projekcie, z której wynika wartość kwotowa środków, które potencjalnie mogą być wydane w WPT w trakcie realizacji projektu, wartość usługi za napisanie wniosku o dofinansowanie.

Mechanizm Bonu na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

Aktualne konkursy na dofinansowanie:

  • 1.2.A w ramach RPO: termin zakończenia naboru to 30 kwietnia 2020 r.,
  • Szybka Ścieżka NCBR: termin naboru od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r. (III runda).

Termin składania fiszek projektowych do Bonu na dotację do 5.04.2020 r.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailowy: barbara.bednarek@technologpark.pl

WIĘCEJ INFORMACJI