Poland@CERN 2019, czyli wyjazd przedstawicieli polskich firm i instytucji do CERN był wydarzeniem o dużej wadze dla wzmocnienia współpracy polskiego środowiska z tą instytucją .

Dziękujemy za udział w Poland@CERN 2019!

Poland@CERN 2019, czyli wyjazd przedstawicieli polskich firm i instytucji do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych był wydarzeniem o dużej wadze dla wzmocnienia współpracy polskiego środowiska z tą największą w Europie instytucją badawczą. Zorganizowaliśmy je wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Misja Poland@CERN 2019 trwała trzy dni, od 2 do 4 kwietnia. Pierwszy dzień przeznaczony był na sesje, w trakcie których przedstawiciele CERN zaprezentowali możliwości współpracy z organizacją, a uczestnicy misji, przedstawili swój potencjał. Mogli też poznać CERN od środka, zwiedzając CMS  – LHC Point 5 oraz CERN Data Center. Drugi dzień misji przeznaczony był na odkrywanie nowych możliwości biznesowych. W trakcie sesji tematycznych reprezentanci CERN omówili m.in. zagadnienia takie jak nadchodzące postępowania przetargowe, transfer technologii CERN do przemysłu czy możliwości biznesowe, jakie daje realizacja projektu HL LHC. Następnie toczyły się networkingowe spotkania B2B – odbyło się ich ponad 120 (tyle z nich było umówionych wcześniej, ale wiemy, że miało ich miejsce znacznie więcej). Ostatni dzień był czasem dyskusji o przyszłości Big Science w Polsce i oczekiwaniach firm odnośnie tego, jakiego wsparcia we wchodzeniu na ten złożony rynek potrzebują.

Udział w wydarzeniu wzięło ponad 20 polskich firm i instytucji związanych z sektorem high-tech, reprezentowanych przez ponad 60 specjalistów i naukowców. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom specjalnym i partnerom projektu. Mamy nadzieję, że udział w nim przyniesie wszystkim wiele korzyści!

Pełna relacja z wydarzenia już wkrótce na www.big-science.pl