Rozmowa z Łukaszem Dzięgielewskim, Kierownikiem Zespołu Laboratoriów Inżynieryjnych WPT

Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna WPT to pracownia, która zajmuje się optymalizacją prowadzeniem procesów konstrukcyjno-wytwórczo-obróbczych. Wyposażona jest w maszyny pozwalające na wykonywanie różnorodnych czynności związanych z obróbką surowców. O jej działalności opowiada Łukasz Dzięgielewski, Kierownik Zespołu Laboratoriów Inżynieryjnych WPT.

– Na czym polega działalność Laboratorium i Prototypowni Mechanicznej WPT?

W naszym laboratorium kompleksowo obsługujemy zlecenia, które opierają się na kilku procesach – głównie jest to obróbka plastyczna stali, czyli walcowanie, zaginanie na prasie krawędziowej, kształtowanie profili i zawijanie, oraz  prowadzenie procesów cięcia  na gilotynie, jak również na  maszynach water jet (cięcie strumieniem wody)  i na laserze. Realizujemy również zlecenia związane z obróbką CNC frezowanie, toczenie, elektrodrążenie.

– Dla kogo są dostępne usługi pracowni?

Z laboratorium może korzystać każdy, kto potrzebuje skorzystać z usługi opartej o któryś z procesów prowadzonych w naszej pracowni. Z jednej strony są to rezydenci WPT, którzy potrzebują wykonać jakąś część, komponent czy serię produkcyjną do swoich projektów. Z drugiej strony są to firmy, które przychodzą do nas z zewnątrz – zlecając nam np. przygotowanie produktu w jednej lub w kilku technologiach. Współpracują z nami przedsiębiorstwa z wielu różnych branż. Przygotowujemy produkty tak dla branży kosmicznej (np. obudowy dla specjalistycznej elektroniki), jak i zajmujemy się pracami związanymi z remontami elementów np. kotłów, zbiorników czy instalacji, gdzie  trzeba np. odpowiednio uformować   odpowiedni kształt  blachy, czy też pospawać gotową konstrukcję stalową  lub na przykład  wspawać nowy element w uszkodzony detal. Nasze laboratorium jest w tym wypadku bardzo konkurencyjne pod kątem szybkości realizacji zleceń, jak również wszechstronności procesów, takiego typu produkty można wykonać ad hoc. Dostępność Parku maszynowego oraz obsługi umożliwia radykalne skrócenie czasów dostaw gotowych wyrobów, w szczególności liczy się to przy produkcji prototypowej lub pracach B+R. Współpracujemy też z wieloma firmami z branży automotive czy przemysłu ciężkiego.

– Co wyróżnia laboratorium na tle innych tego typu pracowni?

Zdecydowanie jest to jego dostępność. Dzięki modelowi i skali naszej działalności wiele zleceń jesteśmy w stanie wykonać „od ręki”. Szybko odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, które bardzo często mają pilny charakter. Wyróżnia nas również to, że możemy zrealizować zlecenia bez szczegółowej technicznej dokumentacji i rysunków cyfrowych. Wystarczy nam często szkic, który jesteśmy w stanie odpowiednio zinterpretować. Ułatwiamy procedurę współpracy i stawiamy na bezpośredni kontakt z klientem. Na podstawie rozmów z klientem, dostarczonych szkiców modelujemy dany detal w programach CAD – sporządzamy dokumentację projektową po zatwierdzeniu przez klienta jesteśmy gotowi do realizacji.

– Co oferuje zaplecze laboratorium? Jakie projekty mogą być w nim realizowane?

Mamy wiele sprzętów, które można wykorzystać uniwersalnie, w wielu różnych projektach. Szczególną popularnością cieszą się jednak takie urządzenia jak prasa krawędziowa o szerokim zastosowaniu oraz maszyny water jet (ciecie strumieniem wody), które pozwalają na wycinanie różnych form i kształtów z wielu materiałów – od skóry aż po tytan. Bardzo często tniemy z ich użyciem stal, szkło, aluminium czy ceramikę. Na koncie mamy wiele różnorodnych projektów. Tworzyliśmy np. konstrukcję wewnętrzną do automatu vendingowego o złożonej, zaawansowanej budowie. Standardem są dla nas projekty polegające na przygotowywaniu różnego typy obudów, wanienek, rynien, kątowników. Najczęściej są to półprodukty, które dalej nasi klienci obrabiają – malują, lakierują, spawają, łączą. Służą im do przygotowania ich finalnych produktów. Na naszych urządzeniach są tworzone np. linie do produkcji papieru na potrzeby papierni czy też stanowiska montażowe na potrzeby firm produkcyjnych. W ostatnim czasie poszerzyliśmy nasz możliwości o nowe procesy wspierające takie jak drukowanie 3D cięcie lasem tworzyw, grawerowanie. Dużym wsparciem w prowadzonych procesach inżynierskich są również nasze skanery 3D, które umożliwiają znaczne skrócenie czasu projektowania jak również doskonale sprawdzają się w kontroli jakości produkowanych wyrobów.

– Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby korzystające z laboratorium?

Nasi klienci otrzymują od nas nie tylko wsparcie w procesie produkcji. Stawiamy na pomaganie im od A do Z. Asystujemy w przygotowywaniu plików – odręczne szkice przekształcamy w pliki CAD czy CAM. Jest to również związane ze wskazaniem technologii produkcji produktu, tak by była ona najlepsza, optymalna cenowo i parametrowo. Dopasowujemy technologię do konkretnego produktu i dalszego jego stosowania, opracowujemy dokumentację produkcyjną, która może być wykorzystana nie tylko w naszym laboratorium. W naszym Zespole Laboratoryjnym stawiamy na kompleksową obsługę klienta – łączymy usługi naszego laboratorium i z usługami prowadzonymi w innych pracowniach WPT, np. proponujemy wykonanie odpowiednich testów wytrzymałościowych. Warto dodać, że w laboratorium pracują doświadczeni operatorzy maszyn, którzy mają bardzo szerokie kompetencje związane z pracą na urządzeniach.

– Jak można nawiązać współpracę z laboratorium?

Świadczymy kompleksowe usługi na potrzeby klienta – on dostarcza nam materiał i projekt, a nasz zespół go realizuje. Inny model współpracy opiera się o wynajem maszyn – ich serii lub konkretnych urządzeń. Możliwe jest to w momencie, gdy klient ma odpowiednie kompetencje do obsługi maszyn. Najem może mieć charakter długofalowy lub krótkoterminowy, np. w przypadku, gdy w zakładzie klienta nastąpi awaria danej maszyny. Taka usługa najmu świetnie też się sprawdzi w momencie problemów wydajnościowych w zakładzie klienta. Oferujemy także najem na wyłączność – może być oparty o pomoc de minimis czy szeroką współpracę z WPT. Jesteśmy również otwarci na indywidualne rozmowy o modelu i zakresie współpracy.

Poznaj lepiej laboratorium >