Zapraszamy na szkolenie „Aspekty prawne rynku CBD – CBD jako składnik suplementów diety, żywności i kosmetyków, VAT na produkty konopne”, które odbędzie się 28 lutego 2022 roku (zmiana z 8.02.2022)! Poprowadzi je dla nas Magdalena Wawrzyniak, radca prawny, wspólniki w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j.

Szkolenie odbędzie się w WPT, a koszt udziału to 900 zł netto/za osobę. Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do naszego specjalisty – Marka Nowaka, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: marek.nowak@technologpark.pl. Zapraszamy!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane kontaktowe

Marek Nowak
+48 71 798 56 02
marek.nowak@technologpark.pl.

Program szkolenia:

10.00-11.30 – Część I

CBD jako składnik suplementów diety i innych środków spożywczych 

 • Aktualny stan prawny, status CBD w kontekście novel food
 • Stanowiska inspekcji sanitarnej – jak je interpretować na potwierdzenie możliwości stosowania CBD w środkach spożywczych
 • Istotne kwestie w reklamie i oznakowaniu produktów z CBD
 • Jakich argumentów użyć w dyskusji z inspekcją sanitarną oraz podczas kontroli
  • Brak statusu novel food
  • Brak właściwości leczniczych
 • Stanowisko nt. CBD na poziomie unijnym
 • Konopie w środkach spożywczych

11.30-12.00 – przerwa

12.00-13.30 – Część II

Przetwarzanie surowców z CBD – wymagania prawne, ryzyka i ograniczenia

 • Stanowisko GIF i jego konsekwencje
 • Kiedy trzeba wystąpić o pozwolenie GIF
 • Przywóz suszu/izolatu do Polski z UE i spoza UE – wymogi prawne
 • Przetwarzanie suszu – wymogi prawne

Konopie w produktach kosmetycznych

 • Regulacje prawne
 • Jakie składniki konopne mogą znajdować się w suplementach diety
 • Praktyka rynkowa
 • Ryzyka


13.30-14.00 – Część III

CN/VAT na produkty konopne

 • PKWIU/ CN na produkty konopne, stawka VAT
 • Środki spożywcze, w tym suplementy diety i zwykła żywność, postać produktu a VAT

Prowadząca:

Magdalena Wawrzyniak jest radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j., gdzie koncentruje się na doradztwie podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, a także kosmetyki i wyroby medyczne, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Doradza też firmom z branży konopnej zarówno wprowadzającym do obrotu produkty z CBD oraz medyczną marihuanę. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych m.in. przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi oraz środkami spożywczymi, w tym inspekcją farmaceutyczną, sanitarną i handlową. Świadczy też usługi prawne na rzecz dystrybutorów hurtowych i detalicznych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych, w tym w zakresie promocji, schematów dystrybucji oraz umów handlowych z kontrahentami.

Więcej informacji o szkoleniach WPT >