W ramach działalności Strefy Informacji Biznesowej organizowane są zarówno szkolenia dla szerszego audytorium, jak i indywidualne spotkania pozwalające rozwiązać konkretne problemy, z jakimi borykają się firmy.  Konsultacje indywidualne odbywają się stacjonarnie w specjalnie przygotowanej strefie, gdzie eksperci i przedsiębiorcy mogą spotkać się w miłej atmosferze z zachowanie zasad poufności, jak i online. Sprawdź, jakie spotkania odbędą się w lutym 2023 roku!

Rejestracja >

”PARP Twój partner w biznesie, Fundusze Europejskie 2021–2027 dla firm – badania, inwestycje, rozwój”

Webinarium z przedstawicielem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbędzie się 02.02.2023 r. (czwartek), godz. 10.00-11.00.

Zakres tematyczny spotkania:

 • oferta dla przedsiębiorców z funduszy unijnych oraz innych środków będących
  w dyspozycji PARP,
 • rozwój kompetencji pracowniczych poprzez udział w projektach szkoleniowych,
 • wsparcie w ramach nowych środków unijnych na lata 2021-2027.

Rejestracja do 01.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – Agencja Rozwoju Przemysłu”

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu, 07.02.2023 r. (wtorek), godz. 10.00-12.00, w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter)
ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • uwolnienie zamrożonego kapitału firmy i poprawienie płynność finansowej,
 • trudności w prowadzeniu firmy z  powodu wysokiej inflacji,
 • optymalizacja kosztów surowców i energii w trakcie realizacji inwestycji.

Rejestracja do 03.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Fundusze Europejskie w Twojej Firmie”

 Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, 08.02.2023 r. (środa), godz. 10:00-13.30 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • programy unijne na lata 2021-2027 – ogólne zasady wsparcia dla przedsiębiorstw po 2021 roku, w tym: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • pożyczka rozwojowa dla firm na wprowadzenie przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia,
 • fundusze unijne na szkolenia – dofinansowania dla wybranych branż dla pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Rejestracja do 03.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Powiatowy Urząd Pracy, możliwości dla przedsiębiorców- pracodawców”

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy, 09.02.2023 r. (czwartek), godz. 11:00-13.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter)
ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji pracowników,
 • wsparcie tworzenia miejsc pracy,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • staże i bony stażowe,
 • i wiele więcej.

Rejestracja do 07.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Ulga na start – jak z niej skorzystać. Rozpoczęcie działalności gospodarczej – obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS”

 Webinarium z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 09.02.2023 r. (czwartek), godz. 11.00-12.00.

 Zakres tematyczny spotkania:

 • możliwości rejestracji działalność,
 • obowiązki jakie czekają przedsiębiorcę wobec ZUS,
 • terminy i wysokość opłacanych składek.

Rejestracja do 07.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


 „Porównanie usług STEP i Innovation Coach”

Webinarium z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 14.02.2023 r. (wtorek), godz. 10.30-12.00.

Zakres tematyczny spotkania:

 • usługa informacyjna STEP,
 • projekt Innovation Coach,
 • różnice pomiędzy usługami STEP a Innovation Coach.

Rejestracja do 12.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Jak zabezpieczyć własność intelektualną w Twojej firmie”

Konsultacje online z przedstawicielem Urzędu Patentowego RP, 16.02.2023 r. (czwartek), godz. 10.00-13.00.

 Zakres tematyczny spotkania:

 • ochrona własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności przemysłowej w Polsce i na świecie,
 • wynalazek – jak go zabezpieczyć i skomercjalizować,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki ochronie marki, nazwy produktu, firmy lub designu,
 • ochrona know-how,
 • i wiele więcej

Rejestracja do 14.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Horyzont Europa – możliwości pozyskania grantów”

Webinarium z przedstawicielem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, 17.02.2023 r. (piątek), godz. 10.00-11.00.

Zakres tematyczny spotkania:

 • omówienie programu Horyzont Europa,
 • możliwości skorzystania z programu Horyzont Europa,
 • omówienie jak odnaleźć otwarte konkursy w programie Horyzont Europa,
 • wskazanie gdzie znajdują się dokumenty niezbędne do aplikowania i realizacji projektów w programie Horyzont Europa?

Rejestracja do 15.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – harmonogram naborów 2023”

⚠️  Z przykrością informujemy, że webinar „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – harmonogram naborów 2023 r.”, planowany na 21.02.2023, z przyczyn niezależnych od nas, zostaje przełożony na 01.03.2023 o godzinie 10:00. ❗️ Tym samym nadal można się na niego zarejestrować na www.technologpark.pl/strefainformacjibiznesowej

Webinarium z przedstawicielem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, 21.02.2023 r. (wtorek), godz. 10:00-12.00.

 Zakres tematyczny spotkania:

 • szczegółowy opis programu FENG (priorytety i działania),
 • wsparcie dla przedsiębiorców – ścieżka SMART,
 • nabory dla organizacji badawczych,
 • Innovation Coach i Innostart,
 • wsparcie cyfryzacji przedsiębiorstw,
 • promocja zagraniczna firm,
 • kredyt technologiczny, kredyt ekologiczny.

Rejestracja do 20.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Pożyczki ze wsparciem funduszy UE i środków publicznych na cele finansowania rozwoju przedsiębiorstw”

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 23.02.2023 r. (czwartek), godz. 10.00-12.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123.

Zakres tematyczny spotkania:

 • dlaczego pożyczki a nie dotacje?,
 • kto może się ubiegać o pożyczki?,
 • rodzaje i przeznaczenie pożyczek,
 • warunki udzielania pożyczek,
 • jak ubiegać się o pożyczkę?

Rejestracja do 20.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


 NCBR – możliwości dofinansowania projektów B+R”

Konsultacje online z przedstawicielem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 28.02.2023 r. (wtorek), godz. 10.00-13.00 online.

 Zakres tematyczny spotkania:

 • nie jesteś pewien, czy Twój pomysł jest dobry, chcesz porozmawiać o Swojej idei na przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe z ekspertami NCBR?,
 • nie wiesz czym jest projekt badawczo-rozwojowy, jak go rozpocząć, z kim nawiązać współpracę?,
 • chcesz poznać atrakcyjne możliwości dofinansowania dla swojego projektu w ramach środków publicznych?

 Rejestracja do 24.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

 

Rejestracja >