Koniec roku to szczególny czas, podsumowań i dużych planów. WPT żegna 2022 rok w wyjątkowy sposób. Dziś podpisaliśmy umowę, z Komisją Europejską, dotyczącą realizacji projektu WRO4digITal EDIH Wrocław! Budżet przeznaczony na realizację projektu to aż 5 055 491,06 Euro! WRO4digITal to partner transeuropejskiej sieci European Digital Innovation Hubs, która stanowi podstawowe narzędzie  Komisji Europejskiej do wspierania i koordynacji transformacji cyfrowej gospodarki Unii Europejskiej.

Dzięki realizacji zadań projektu dolnośląskie firmy i jednostki administracji publicznej będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług eksperckich i zmodernizować swoją działalność zgodnie z obecnymi trendami cyfryzacyjnymi.

Już nie możemy doczekać się 2023 roku i pracy na rzecz poprawy konkurencyjności firm w naszym regionie oraz poziomu ucyfrowienia dolnośląskiej gospodarki.

Poznawaj i wdrażaj nowe rozwiązania cyfrowe razem z WRO4digITal EDIH Wrocław!

_______________________

WRO4digITal to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) z Wrocławia, utworzony przez      konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej.

Wspólnie z WPT konsorcjum tworzą:

Projekt finansowany jest ze środków programu Europa Cyfrowa (Digital Europe) oraz środków krajowych. Realizacja projektu wynosi 5 055 491,06 Euro, a poziom dofinansowania projektu „WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wrocław – Ecosystem for sustainable digital growth of Lower Silesia” wynosi 100%.