Rozmowa z Katarzyną Piwowarczyk, Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych WPT.

Jakie możliwości dla przedsiębiorców i naukowców oferuje infrastruktura dostępna w Laboratorium i prototypowni inżynierii materiałowej WPT? Jakie badania i prace badawczo-rozwojowe można w nim prowadzić? Rozmawiamy o tym z Katarzyną Piwowarczyk, Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych WPT.

 

– Na czym polega działalność Laboratorium i prototypowni inżynierii materiałowej i biomedycznej WPT?

Katarzyna Piwowarczyk: Działalność Laboratorium i prototypowni inżynierii materiałowej i biomedycznej opiera się na udostępnianiu firmom sprzętu, który może być wykorzystywany w badaniach oraz pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie biofizyki, a także opracowywaniu nowych urządzeń diagnostycznych. Dysponujemy też unikalnym sprzętem, którym jest pracujący w dużej skali fotobioreaktor. Może on służyć do namnażania hodowli algowych, z których potem, również z wykorzystaniem naszego zaplecza, można pozyskiwać substancje aktywne oraz je badać. To mocno wyspecjalizowany obszar naszej działalności. Bardzo rzadko pracownie tego typu są udostępniane podmiotom zewnętrznym – we Wrocławskim Parku Technologicznym przedsiębiorstwa mogą z niego korzystać na elastycznych warunkach. Co ważne posiadamy nie tylko specjalistyczny sprzęt. Całe pomieszczenie, w którym się on znajduje, dostosowane jest do prowadzenia hodowli algowych. Poprowadzona jest dedykowana instalacja gazów technicznych, zainstalowany jest system monitoringu parametrów procesu – pomiaru pH, temperatury, natlenienia, przewodności i innych czynników mających wpływ na prowadzone hodowle. Dbamy o to, by panowały w nim odpowiednie warunki klimatyczne..Jesteśmy przekonani, że możliwości jakie tworzymy w pracowni, są unikalne w skali kraju, gdyż zgłaszają się do nas klienci z całej Polski.

– Czy tylko przedsiębiorcy mogą korzystać z laboratorium?

Nie! Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z każdą firmą, która realizuje projekty badawczo-rozwojowe  i jest zainteresowana wykorzystaniem sprzętów ulokowanych w naszej pracowni, ale też chętnie współpracujemy z zespołami badawczymi, czy środowiskiem naukowym z Wrocławia i nie tylko. Dysponujemy potencjałem i możliwościami prowadzenia badań na potrzeby pozyskiwania substancji aktywnych do zastosowań w lekach, suplementach diety, żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia, czy kosmetyków. Zakres jest bardzo szeroki. Poza tym z pewnością wielu z tych potencjalnych zastosowań nie możemy w tym momencie jeszcze zdefiniować.

– Jakiego wsparcia udziela im zespół WPT?

Przedstawiamy możliwości jakie daje infrastruktura i oferta Wrocławskiego Parku Technologicznego, skupiając się na sygnalizowanych potrzebach klienta. Udzielamy informacji na temat wyposażenia pracowni, wskazujemy, jak go używać, doradzamy, jak dostosować parametry do potrzeb procesu klienta. Często łączymy działalność klienta z naszymi usługami, świadczonymi w pozostałych pracowniach laboratoryjnych – wszystko po to, by zapewnić mu kompleksowe wsparcie. Zawsze staramy się stworzyć dla klienta optymalną ścieżkę współpracy. Koordynujemy proces korzystania przez klientów z naszych pracowni po to, by zwiększać efektywność, przyśpieszać czas realizacji. Warto też dodać, że często klienci zgłaszają się do nas wyłącznie z samym pomysłem. W takiej sytuacji, po przeprowadzeniu z nimi rozmów i badania potrzeb jesteśmy stanie doradzić jakie procesy i w jaki sposób powinni mogą przeprowadzić wykorzystując infrastrukturę i zaplecze WPT. I oczywiście możemy je wspólnie wdrożyć w życie.

 

Poznaj lepiej laboratorium >