Klaster NUTRIBIOMED obchodzi swoje 15-lecie! Z tej okazji, 6 października 2022 r., miała miejsce uroczysta Rada Klastra. Wydarzenie zgromadziło liczne grono przedstawicieli wrocławskich uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz firm z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej oraz żywnościowej. Uroczystości odbyły się w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym znajdującym się w Pałacu Wrocław Pawłowice.

Jubileuszową Radę Klastra swoją obecnością uświetnili reprezentanci władz miasta Wrocławia oraz wrocławskich uczelni. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień dotyczących działalności Klastra na przełomie ostatnich 15 lat. Zaprezentowano liczne przykłady firmy i przedsięwzięć, które swój sukces zawdzięczają funkcjonowaniu w ramach organizacji klastrowej. Pracownicy Wrocławskiego Parku Technologicznego przedstawili potencjał oraz historię działalności Zakładu Doświadczalnego Wrocławskiego Parku Technologicznego, jako przykład infrastruktury wspierającej rozwój firm zrzeszonych w Klastrze.

Radę Klastra zakończyła sesja networkingowa, która była dobrą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i dyskusji dotyczącej przyszłości oraz omówienia planów dotyczących wzmożenia współpracy w ramach zrzeszenia.

Działający od 2007 roku Klaster NUTRIBIOMED to zintegrowana platforma współpracy przedsiębiorców i naukowców zaangażowanych w proces transferu technologii z sektora   lifescience. Od początku powstania klaster stawia sobie za cel zbudowanie mocnej pozycji w sektorze suplementów diety, preparatów biomedycznych oraz nutraceutyków, a także wykorzystywanie do ich produkcji innowacyjnych technologii bazujących na lokalnych, naturalnych surowcach.

Klaster NUTRIBIOMED to zeszłoroczny laureat konkursu na Krajowy Klaster Kluczowy, co będzie sprzyjało dalszemu dynamicznemu rozwojowi partnerstwa oraz gwarantuje partnerom uprzywilejowaną pozycję w procesie pozyskiwania funduszy europejskich.

Koordynatorem Klastra NUTRIBIOMED jest Wrocławski Park Technologiczny – jedna z najprężniej działających jednostek tego typu w Polsce, co dodatkowo poszerza możliwości współpracy o ofertę koordynatora oraz wzmacnia pozycję klastra.

Uczestnictwo w partnerstwie otwiera szereg możliwości dla firm oraz jednostek naukowych. Poza wsparciem ekspansji przedsiębiorstw oraz realizacją poszczególnych etapów rozwoju produktu, Klaster umożliwia wykorzystanie zaawansowanej technologicznie instalacji produkcyjnej przystosowanej do testowania technologii oraz wytwarzania żywności i suplementów diety. Od 15 lat klaster NUTRIBIOMED rozwija sieć współpracy na linii nauka-biznes oraz przyczynia się do rozwoju edukacji przyszłych inżynierów realizując programy stażowe i oferując szkolenia technologiczne.