Zapraszamy na bezpłatne, o indywidualne spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Urzędu Patentowego RP. Odbędzie się ono w środę (12.10.2022 r.) w godzinach 10:00-13:00 w formie online. Zakres tematyczny spotkania to m.in.:

  • ochrona własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności przemysłowej w Polsce i na świecie;
  • wynalazek i jak go zabezpieczyć i skomercjalizować;
  • budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki ochronie marki, nazwy produktu, firmy lub designu;
  • ochrona know-how.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysłać do 10.10.2022 r., na adres: agnieszka.rogalska@technologpark.pl