Rozmowa z Katarzyną Piwowarczyk, Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych WPT.

Laboratorium Mikrobiologiczne WPT specjalizuje się w świadczeniu usług badawczych i wykonywaniu analiz mikrobiologicznych surowców, produktów oraz formulacji, na każdym etapie ich rozwoju i wytwarzania. Co to dokładnie oznacza? Kto może z niego korzystać? Opowiada o tym Katarzyna Piwowarczyk, Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych WPT.


Na czym polega działalność Laboratorium mikrobiologicznego WPT?

Katarzyna Piwowarczyk: Laboratorium mikrobiologiczne WPT to dla nas wyjątkowa pracownia, której infrastruktura przeznaczona wyłącznie dla specjalistów WPT, świadczących usługi laboratoryjne. Prowadzimy w nim szerokie spektrum badań mikrobiologicznych surowców, produktów, półproduktów, formulacji kosmetycznych, dedykowanych branży spożywczej i kosmetycznej. Na potrzeby działającego w WPT Zakładu Doświadczalnego i jego klientów wykonujemy badania monitoringu czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania, czyli badania powietrza, wody i czystości urządzeń. Jest to o tyle istotne, że Zakład Doświadczalny działa pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Laboratorium działa jednak nie tylko na wewnętrzne potrzeby WPT
Tak! Jesteśmy otwarci na współpracę z różnego typu podmiotami, dla których możemy opracować lub zweryfikować metody badawcze, tak by były one dostosowane pod konkretne potrzeby klienta. Jesteśmy w tym względzie bardzo elastyczni – jeżeli przyjdzie do nas klient z potrzebą, która nie jest aktualnie realizowana w postaci usługi, czynimy starania, by na nią odpowiedzieć, rozwijając nowe metody i poszerzając ofertę. Nasze działania są szczególnie przydatne dla branży spożywczej i kosmetycznej. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Doradzamy nie tylko jak badać, ale także co warto (lub nie!) badać w przypadku stosowania konkretnego surowca czy produktu. Zdarza się, że zgłaszają się do nas klienci, którzy dopiero startują na rynku, skupiając się na opracowaniu produktu a przy tym nie wiedząc, jakie wymagania musi spełnić, by trafić na rynek. Tu z pomocą przychodzi zespół WPT. Na bieżąco śledzimy wszelkie dokumenty normatywne związane z wykonywaniem badań, akty prawne   regulacje związane z obszarem żywności, suplementów diety, kosmetyków i jesteśmy w stanie nakierować klienta na to, co szczególnie istotne. Warto dodać, że dla rynku kosmetycznego posiadamy kompleksową ofertę – jesteśmy w stanie zbadać produkt pod kątem wszystkich wymaganych prawem parametrów mikrobiologicznych, żeby spełnić wymagania formalne związane z rejestracją i wprowadzeniem go na rynek.

Jak można skorzystać z usług laboratorium?
Pierwszy krok to kontakt z naszym zespołem i zapoznanie się z zakresem naszej oferty. Zawsze chętnie przedstawiamy jej szczegóły i szukamy punktów stycznych, od których możemy rozpocząć współpracę, proponując różne jej warianty, tak by zaopiekować potrzeby klientów.