Zapraszamy na bezpłatne, indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne dla MŚP we Wrocławskim Parku Technologicznym z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy  we Wrocławiu. Konsultacje odbywać się będą 09.06.2022 r. od godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Alfa WPT (parter).

Zakres tematyczny konsultacji to m.in.:

  • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
  • podnoszenie kompetencji pracowników,
  • wsparcie tworzenia miejsc pracy,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • staże i bony stażowe.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysłać na adres: agnieszka.rogalska@technologpark.pl Szczegóły zostaną podane zainteresowanym po otrzymaniu zgłoszenia.q