Wywiad z Karoliną Bartosik, Dyrektor Pionu obsługi klienta i projektów badawczych WPT

Wrocławski Park Technologiczny to największy park technologiczny w Polsce i jedna z kluczowych instytucji otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku, szczególnie jeśli chodzi o wspieranie firm związanym z sektorem badawczo-rozwojowym. Jak obecnie wygląda jego sytuacja w naszym regionie?

Karolina Bartosik: – Mazowsze, Małopolska, Dolny Śląsk oraz Pomorze to najbardziej innowacyjne regiony w naszym kraju. Znajdujemy się w tej czołówce, bo jesteśmy regionem absolutnie wyróżniającym się zaawansowaniem rozwijanych u nas innowacji. Udowadniają to nasze pozycje w rankingach prowadzonych przez różne instytucje badawcze oraz oficjalne statystyki publiczne. Przykładem takiego rankingu innowacyjności jest Indeks Millenium, według którego Dolny Śląsk corocznie klasyfikuje się na jednym z pierwszych trzech miejsc w kraju. Wpływa na to wysoka ocena wydajności pracy, a także druga pozycja w Polsce pod względem liczby patentów. Potencjał gospodarczy naszego regionu wiąże się też z wysokiej jakości kapitałem ludzkim, który zawdzięczamy m.in. działalności wielu renomowanych uczelni wyższych, dobrym warunkom mieszkaniowym, bogatej infrastrukturze coraz wysokiemu poziomowi wynagrodzeń. Nie bez znaczenia jest również duża liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego, które często wykorzystują własne know–how, przyczyniając się tym samym do rozwoju polskich kadr oraz implementowania innowacji. Wszystko to sprawia, że główne branże przemysłowe województwa dolnośląskiego, czyli motoryzacja, elektrotechnika, elektromechanika, tworzywa sztuczne, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów z metali, farmacja i suplementy diety oraz produkcja artykułów spożywczych, w tym eko- i bio- żywność, rozwijają się bardzo dynamicznie.

Jak dominujące branże przemysłowe wiążą się z Inteligentnymi Specjalizacjami Dolnego Śląska?

– Analiza Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska przyjętych w 2015 roku pokazała, że nie wszystkie z nich charakteryzowały się jednakowym tempem wzrostu. Jest to oczywiście związane z trendami technologicznymi, czynnikami politycznymi, społecznymi i środowiskowymi. Obecnie Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska dostosowane są do dynamiki naszego regionu. Wymienione są wśród nich chemia i medycyna, Auto-Moto-Aero-Space, surowce naturalne i wtórne, maszyny i urządzenia, „Zielony ład”, „Przemysł 4.0”, „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna. Niemniej jednak absolutnie dominujące pozostały wciąż obszary związane z rozwojem technologii teleinformatycznych, medycznych i proekologicznych. W mojej ocenie, dla naszego regionu kluczowe znaczenie ma branża chemiczna, farmaceutyczna i biotechnologiczna, a ostatnio w szczególności ich połączenie. Obejmuje ono technologie i produkty chemiczne, biomedyczne oraz inżynierię materiałową. W przyszłości może to skutkować także powstaniem nowych inteligentnych specjalizacji. Mowa tu na przykład o innowacyjnych materiałach polimerowych wykorzystywanych w medycynie z użyciem druku 3D czy nowatorskich nawozach mineralnych wymagających zastosowania odpowiednich, zaawansowanych narzędzi analitycznych. Trzeba też podkreślić, że nasze regionalne specjalizacje mają siłę przyciągania inwestorów i kreowania podmiotów gospodarczych z tych dziedzin. Wrocław jest postrzegany jako miasto nowoczesne, do którego przybywają bardzo chętnie młodzi, pełni entuzjazmu i nowatorskich pomysłów ludzie. To jest zdecydowanie potencjał, jaki powinien być wykorzystywany w pracach badawczych i rozwojowych. Nakłady inwestycyjne na prace badawczo-rozwojowe we Wrocławiu, w największym wymiarze, realizowane są w obszarze nauk inżynieryjnych, przyrodniczych i medycznych.

Czy stolicą tych innowacji, tak jak całego regionu jest Wrocław?

– Trzeba zaznaczyć, że cały Dolny Śląsk jest postrzegany jako region bogaty w zaplecze edukacyjne, kadrę badawczą i wysokie kompetencje pracowników, czyli potencjał niezbędny dla wspierania i wdrażania innowacji, który gwarantuje, że inwestycje poczynione w infrastrukturę będą mogły mieć zapewnioną obsługę i być właściwie wykorzystywane. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba podmiotów prowadzących działalność B+R na Dolnym Śląsku wzrosła trzykrotnie. I wydaje się, że taka tendencja będzie się utrzymywała w kolejnych latach. Prawdą jest jednak to, że ¾ jednostek B+R działa na terenie Wrocławia i subregionu wrocławskiego. I taki stan z pewnością nie zmieni się właśnie ze względu na zaplecze, którym dysponuje aglomeracja. To właśnie tu, we Wrocławiu działa również Wrocławski Park Technologiczny, i to właśnie tu fizycznie dostępne jest nasze bogate, zaawansowane zaplecze dostępne dla branży R&D.

Co jeszcze sprawia, że Wrocław można określać miastem innowacyjnym?

– Wrocław, który leży w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce, jest jednym z najprężniej rozwijających się miast w naszym kraju. Doskonale skomunikowany z rejonem, krajem i Europą, przyciąga znaczną ilość inwestycji, dzięki którym powstają innowacyjne rozwiązania i nowe miejsca pracy. Działa tu ogromna ilość instytucji wspierających działania innowacyjne, mamy świetne zaplecze naukowe i kadrowe. Nasze miasto świetnie wykorzystuje ten potencjał i sukcesywnie dąży do wzmocnienia swojej pozycji na światowym rynku.

Jaką rolę w rozwoju innowacyjności Wrocławia i sektora badawczo-rozwojowego w naszym mieście odgrywa WPT?

– Zdecydowanie kluczową! Celem działania WPT jest wspieranie innowacyjnych firm w ich rozwoju i codziennej działalności, przez co Park przyczynia się do kreowania pozycji Wrocławia, jako miejsca o biznesowym i naukowym potencjale. WPT skupia na swoim terenie 200 innowacyjnych przedsiębiorstw. Dbamy o to, by miały odpowiednie warunki do rozwijania swoich innowacyjnych produktów. Udostępniamy 12 laboratoriów, Zakład Doświadczalny, oferujemy fachowe doradztwo. Jesteśmy tym miejscem we Wrocławiu, w którym innowacyjny przedsiębiorca czy naukowiec będzie otoczony kompleksową opieką i wsparciem. Poprzez nasze kompleksowe wsparcie wszelkich inicjatyw badawczych, rozwojowych i innowacyjnych zapełniamy niszę rynkową nie tylko w skali Wrocławia, ale i całego regionu. W WPT nie tylko udostępniamy przestrzeń pozwalającą na rozwój biznesu, ale też tworzymy społeczność ludzi przedsiębiorczych. Razem działamy po to, by projektować przyszłość naszego miasta, biznesu i innowacji.