Zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne online z przedstawicielami Urzędu Patentowego RP, które odbędą w czwartek 19.05.2022 r. oraz 26.05.2022 r. w godzinach 10:00-12:00. Zakres tematyczny spotkań to m.in.:

  • ochrona własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności przemysłowej w Polsce i na świecie;
  • wynalazek i jak go zabezpieczyć i skomercjalizować;
  • budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki ochronie marki, nazwy produktu, firmy lub designu;
  • ochrona know-how.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysłać na adres: agnieszka.rogalska@technologpark.pl w terminach:

  • na spotkanie z 19.05.2022 r. prosimy wysłać do 17.05.2022 r.,
  • na spotkanie z 26.05.2022 r. prosimy wysłać do 24.05.2022 r.

Szczegóły zostaną podane zainteresowanym po otrzymaniu zgłoszenia.