Raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” poświęcony jest aktualnej sytuacji wrocławskich mikroprzedsiębiorstw, wskazaniu wyzwań, z którymi się mierzą oraz opisaniu roli, jaką pełnią w lokalnej gospodarce. Przygotowany został przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu Bez mikro nie ma makro, który jest realizowany we współpracy z Miastem Wrocław.

Co znajduje się w raporcie?

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w październiku 2021 wśród mikroprzedsiębiorców z Wrocławia. Opisuje on:

  • kondycję wrocławskich mikrofirm,
  • innowacyjność i konkurencyjność wrocławskich mikrofirm,
  • bariery w rozwoju wrocławskich mikrofirm,
  • sytuację finansową wrocławskich mikroprzedsiębiorców,
  • inwestycje dokonywane przez mikrofirmy z Wrocławia,
  • wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa,
  • cyfryzację w mikrofirmach z Wrocławia,
  • cechy charakterystyczne wrocławskich mikrofirm,
  • mikrofirmy jako pracodawców.
Zobacz Raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość