27 stycznia 2022 r., w  godzinach 11.00 – 15.00, odbędzie się bezpłatne seminarium online pt. „Instrumenty finansowe AntyCovid-19 dla polskiego biznesu w okresie pandemii”. Będzie ono dotyczyć preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców.

Wsparcie dla polskiego biznesu w okresie COVID-19

Ekonomiczne skutki pandemii COVID 19 dotykają całej gospodarki. Rozumiejąc, że przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w celu utrzymania miejsc pracy i podtrzymania działalności gospodarczej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych PUE oraz zaproszonymi instytucjami finansowymi i ośrodkami współpracującymi w zakresie programów pomocowych przygotowało seminarium pt. „Instrumenty finansowe AntyCovid-19 dla polskiego biznesu w okresie pandemii”.

Cel seminarium jest przekazanie najbardziej aktualnych informacji o dostępnych formach wsparcia płynności finansowej z gwarancjami UE jako uzupełniającej ofercie do innych instrumentów wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mogą skorzystać z finansowania oferowanego przez krajowych pośredników finansowych z zabezpieczeniem w formie gwarancji z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego lub ze środków UE w ramach programu COSME, EaSI lub InnovFin. Finansowanie jest dostępne w wybranych ponad 200 instytucjach finansowych, które nawiązały w tym zakresie współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub bezpośrednio z Europejskim Funduszem inwestycyjnym.

Spotkanie ma charakter zdalny i odbędzie się przy użyciu platformy WEBEX udostępnionej przez KPK. Maksymalna liczba uczestników to 250 osób.


Rejestracja

Aby wziąć udział w spotkaniu i otrzymać linki dostępowe, należy zarejestrować się na poprzez formularz rejestracyjny na stronie KPK. Termin przyjmowania zgłoszeń to do 26 stycznia 2022 r. Seminarium jest bezpłatne.

Agenda spotkania

Źródło informacji: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl