We Wrocławskim Parku Technologicznym cyklicznie organizujemy szkolenia z zakresu chemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji. Specjalizujemy się zarówno w szkoleniach praktycznych, jak i teoretycznych połączonych z nauką obsługi urządzeń oraz oprogramowania.

Nasze kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych, dedykowane są m.in.: studentom, pracownikom naukowym kierunków technicznych, pracownikom firm technologicznych.

Odbywają się one na terenie  laboratoriów WPT. Prowadzone są prowadzone przez ekspertów-praktyków danego obszaru naukowego. Uczestnicy otrzymują od nas materiały szkoleniowe oraz certyfikaty po ukończeniu szkolenia.

W tym roku odbędą się:

„Chromatografia gazowa GC w ujęciu praktycznym – rozszerzony kurs laboratoryjny”

Terminy:

 • 28-29.04.2022
 • 24-25.11.2022

„Chromatografia gazowa GC w teorii i praktyce”

Terminy:

 • 25.03.2022
 • 09.12.2022

„Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (GC-MS)”

Terminy:

 • 25-27.05.2022
 • 16-17.06.2022
 • 26-28.10.2022

„Chromatografia cieczowa HPLC w ujęciu praktycznym – rozszerzony kurs laboratoryjny”

Terminy:

 • 12-13.05.2022
 • 15-16.09.2022

„Chromatografia cieczowa (HPLC) w teorii i praktyce”

Terminy:

 • 18.03.2022
 • 03.06.2022
 • 21.10.2022
 • 18.11.2022

„Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD/ HPLC-FLD)” – warsztaty praktyczne

Terminy:

 • 03.02.2022
 • 22.04.2022
 • 23.06.2022
 • 02.09.2022
 • 15.12.2022

„Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (LC-MS)”

Terminy:

 • 30-31.03.2022
 • 21-22.06.2022
 • 13-14.10.2022

„Optymalizacja metod ilościowych i jakościowych LC-MS”

Terminy:

 • 24-25.02.2022
 • 19-20.05.2022
 • 8-9.09.2022
 • 7-8.12.2022

„LC-MS bez tajemnic- kurs podstawowy”

Terminy:

 • 21.04.2022
 • 02.06.2022
 • 17.11.2022

Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia oraz szkoleń indywidualnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową WPT dostępną pod tym linkiem:

OFERTA SZKOLEŃ WPT 2022