Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza na szkolenie pt. „Formy prowadzenia działalności gospodarczej i praktyczne aspekty podejmowania współpracy międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców”, które odbędzie się 24 listopada 2021 r, w godz. 9:30-15:00 we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu Enterprise Europe Network (EEN) zaprasza MŚP do udziału w szkoleniu dotyczącym formy prowadzenia działalności gospodarczej i praktycznych aspektów podejmowania współpracy międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób nieposiadających lub posiadających tylko podstawową wiedzę z zakresu przepisów prawnych i podatkowych dotyczących dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z najważniejszymi regulacjami z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego w kontekście wyboru określonej formy prawnej oraz wymaganej dokumentacji dla otwarcia nowej działalności bądź przekształcenia dotychczas działającego przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia zostaną przedstawione również praktyczne aspekty nawiązywania współpracy międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców. Szkolenie obejmuje także omówienie ostatnich zmian w przepisach, tj. podstawowe założenia Polskiego Ładu oraz podstawy prawne funkcjonowania prostej spółki akcyjnej.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się o:

  • formach prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego;
  • przesłankach wyboru danej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
  • praktycznych aspektach podejmowania współpracy międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców;
  • opodatkowaniu poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Eksperci prowadzący szkolenie:

Radca prawny Katarzyna Dec i radca prawny Anna Mazur-Milczanowska z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.j. SDZLEGAL SCHINDHELM. Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM skupia zespół 40 wyspecjalizowanych prawników, w tym radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych czy doradców restrukturyzacyjnych.

Prawnicy Kancelarii pracują w wyspecjalizowanych działach obejmujących:

  • Fuzje i przejęcia (M&A);
  • Prawo spółek;
  • Doradztwo podatkowe;
  • Prawo procesowe;
  • Prawo umów;
  • Prawo zamówień publicznych i inne.

Termin: 24 listopada 2021 roku

Czas trwania szkolenia: 09:30 – 15:00. Rejestracja uczestników od godz. 9:00

Organizator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Enterprise Europe Network

Miejsce: (Szkolenie stacjonarne) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław (Budynek B-11). Teren kampusu głównego Politechniki Wrocławskiej.

Zgłoszenie na szkolenie: Poprzez przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy adres e-mail do uczestnika, pełna nazwa firmy, strona www firmy) e-mailem na adres marcin.jabłoński@pwr.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.11.2021

Program szkolenia:

Godzina Temat zajęć
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Powitanie uczestników i wprowadzenie
9.45 – 10.45 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
10.45 -11.45 Przesłanki wyboru danej formy prowadzenia działalności gospodarczej
11.45 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.15 Praktyczne aspekty podejmowania współpracy międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców
13.15 -14.15 Opodatkowanie poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej
14.15 – 15.00 Lunch