Zapraszamy na XIX edycję Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND – Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 07-08.10.2021 r. pod hasłem „Dostępność na serio”!

Konferencję REHA została zainaugurowana w roku 1999, z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia wdrażania w życie planu nowoczesnej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie REHA jest wydarzeniem na skalę ogólnoświatową. Dzięki niej wybitni niewidomi stali się ambasadorami polskiego modelu rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Tegoroczna konferencja REHA połączona jest z obchodami 30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych, która jest jej organizatorem.

REHA 2021 to projekt, na który składa się wiele wydarzeń, w tym 16 konferencji merytorycznych i 16 osobnych spotkań integracyjnych w stolicach wszystkich województw. Dolnośląska część wydarzenia odbędzie się w dniach 07-08.10.2021 r. w Dolnośląskiej Szkoła Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Program wydarzenia:

07.10.2021 r.  godzina 11.00

 • 11.00 – 11.05  Otwarcie Konferencji
 • 11.05 – 11.25  Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
 • 11.25 – 11.30  Rektor dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
  DSW jako uczelnia przyjazna studentom z niepełnosprawnościami
 • 11.30 – 11.45  Ewa Biały  Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do Ludzi
  Potęga muzyki
 • 11.45 – 12.00  Michał Piechel doradca Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami –
  Wrocław bez Barier
 • 12.00 – 12.10  Magdalena Sudomirska Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS we Wrocławiu
  Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze  szczególnymi uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku
 • 12.10  –  12.20   Małgorzata Dynowska  Pełnomocnik Zarządu ds. Integracji WPT
  Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości miejscem biznesu bez barier
 • 12.20 – 12.30    dr Dariusz Rutkowski tyflopedagog, Kierownik SWFiS, Trener II Kl. Sportu osób Niepełnosprawnych
  Dostępne trasy nordic walking jako przykład zastosowania projektowania uniwersalnego w przygotowaniu infrastruktury sportowej
 • 12.30 – 12.40  Agata Iżykowska-Uszczyk koordynator ds. dostępności Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  Nie taka straszna sztuka współczesna
 • 12.40 – 12.50  Artur Aleksandrowicz ekspert Fundacji Szansa dla Niewidomych
  Osoby po utracie wzroku – droga do emancypacji
 • 12.50 – 13.00  Andrey Tikhonov doktorant, działacz społeczny –
  Podmiotowość osoby niewidomej
 • 13.00 – 13.15  Michał Pernak Prezes Fundacji Wsparcia Polskiego Tańca
  Taniec jako narzędzie rozwoju orientacji przestrzennej i wyrażania emocji
 • 13.15 – 13.25  Przerwa kawowa
 • 13.25  – 13.35  Idol – rozdanie dyplomów
 • 13.35 – 13.50  Prezentacja Mówiące Szachy dla Wszystkich
 • 13.50 – 14.20  Marek Kalbarczyk „Widzę dotykiem i słuchem” spotkanie autorskie
Więcej informacji >