Dziś w WPT odbyła się druga wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego” dofinansowanego z programu UE Wiedza Edukacja Rozwój. Wzięli w niej udział przedstawiciele kadry merytorycznej dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Dzięki niemu w 40 samorządach Dolnego Śląska wdrażane są nowoczesne standardy obsługi inwestorów zgodne z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Celem wizyty było zapoznanie przedstawicieli dolnośląskich gmin ze strategią pozyskiwania i obsługi inwestycji we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej oraz przedstawienie dobrych praktyk związanych ze współpracą z przedsiębiorcami. Była to również dla nas okazja do zaprezentowania działalności WPT. Uczestnicy spotkania odwiedzili również działający w WPT Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA.