Zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje prawno–księgowe dla firm z WPT, które prowadzić będzie Rafał KufietaPrezes Zarządu KHG Group. Spotkania odbywać się będą w każdą środę w godzinach 10.00 – 11.00 w formule on-line.

Zakres tematyczny konsultacji obejmuje m.in.:

  • zakładanie firmy,
  • wybór formy prawnej,
  • spółki,
  • niskie podatki,
  • IP Box i B+R,
  • niski ZUS.

Zgłoszenia udziału w konsultacjach, zawierające: 

  • imię i nazwisko,
  • e-mail,
  • reprezentowaną firmę,
  • alternatywnie numer telefonu,

prosimy wysyłać na adres: dorota.grzegory@technologpark.pl.