Za nami kolejne warsztaty prowadzone metodą design thinking! Odbyły się one w Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości SKRZYNIA i miały na celu aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. 
Ponieważ poprzedni warsztat pt. „Jak budować dobre relacje pracownik – pracodawca?”, dotyczący poprawy efektywności komunikacji w pracy okazał się bardzo potrzebny i ważny dla jego uczestników, postanowiliśmy powtórzyć go dla kolejnej grupy podopiecznych i terapeutów ze Stowarzyszenia „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Na uczestników czekała też niespodzianka od naszego partnera WKS Śląsk Wrocław – ich aktywny udział w spotkaniu został nagrodzony specjalnymi voucherami.
Warsztaty moderowała Małgorzata Dynowska, Pełnomocnik Zarządu WPT  ds. integracji. Gościem specjalnym warsztatów był pan Adam Matejek, który jako psycholog przedstawił uczestnikom, na czym powinno oprzeć się budowanie pozytywnej relacji w miejscu pracy. Na co dzień pracuje on w zespole trenerów Stowarzyszenia „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, wdrażających model wspomaganego zatrudnienia.
Warsztaty organizowane są w ramach działalności Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA i służącą edukacji biznesowej oraz integracji osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mają pokazać im szanse i możliwości zakładania własnej działalności, fundacji czy też poruszać tematykę jak być dobry pracownikiem lub pracodawcą.