Mieliśmy dziś okazję gościć w WPT przedstawicieli dolnośląskich samorządów! Odwiedzili nas w ramach wizyty studyjnej kadr zarządzających gmin Dolnego Śląska, która została zorganizowana w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego” dofinansowanego z programu UE Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Dzięki niemu w 40 samorządach Dolnego Śląska wdrażane są nowoczesne standardy obsługi inwestorów zgodne z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wizyta studyjna burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin miała na celu zapoznanie ich ze strategią pozyskiwania i obsługi inwestycji we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości we Wrocławiu przez Grzegorza Macko, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Jakuba Mazura Wiceprezydenta Wrocławia. W imieniu WPT gości powitał Maciej Potocki, Prezes Zarządu WPT. Wizyta była też okazją do podzielenia się z samorządowcami naszymi doświadczeniami w zakresie wspierania biznesu. O naszej działalności opowiedziała Karolina Bartosik, Dyrektor Pionu Obsługi Klienta i Projektów Badawczych.

Ostatnim punktem formalnej części spotkania było wystąpienie Aleksandry Kłonowskiej-Drozd, Kierownik zespołu ds. obsługi inwestora w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Wspólnie z naszymi gośćmi odwiedziliśmy Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA, gdzie zaprezentowaliśmy nasze działania na rzecz rozwoju biznesu bez barier. Była to też okazja do rozmowy z Łukaszem Siemieżem z działającej w Inkubatorze Fundacji Sensor, który zaprezentował działanie innowacyjnego egzoszkieletu wspierającego osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy wizyty mieli również okazję do obejrzenia Academic Box, czyli przestrzeni warsztatowo-koncepcyjnej dla studenckich kół naukowych.

Dziękujemy za owocne spotkanie!