W minionym tygodniu w WPT odbywała się wrocławska edycja Uniwersytetu Sukcesu! Jest to wyjątkowy program edukacyjno-zawodowy skierowany do młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują sposobu na wykorzystanie swoich pasji w życiu zawodowym.

Program Uniwersytet Sukcesu skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej.

Jego celem jest ułatwienie startu w na drodze zawodowej kobietom pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, poprzez nabycie nowych kompetencji (zarówno cyfrowych, jak i komunikacyjnych). Zdobyta wiedza i kwalifikacje pozwalają uczestniczkom wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, a także podbudować poczucie własnej wartości.

W ubiegłym tygodniu we Wrocławskim Parku Technologicznym, odbywały się warsztaty zorganizowane w ramach trzeciej już edycji projektu. Dotyczyły one m.in. praw autorskich, startupów, pozyskiwania finansowania na rozwój działalności oraz rozwoju kariery w zawodzie programistki. Uczestniczki programu odwiedziły również nowoczesne laboratoria biotechnologiczne i mechaniczne WPT. Całe wydarzenie zakończyła uroczysta kolacja networkingowa.

Uniwersytet Sukcesu to wyjątkowa inicjatywa, która pozwala na zaprojektowanie lepszej przyszłości. Stwarza możliwość dostrzeżenia swojego potencjału, który może być wykorzystany w rozwoju kariery zawodowej. Cieszymy się, że mogliśmy być partnerem tego wydarzenia!

Fot. Marcin Klimczak