Ponad 128 tysięcy wrocławian i wrocławianek pracuje w mikrofirmach, czyli tych najmniejszych, zatrudniających do 10 osób firmach, które są siłą napędową rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki. W jakich branżach i zawodach pracują? Czy mikrofirmy to ciekawi pracodawcy?

Na wstępie warto przypomnieć, że aż 97% wszystkich wrocławskich firm to mikroprzedsiębiorstwa. W skali kraju w tego typu firmach pracuje ponad 4 miliony Polaków, czyli 41% osób pracujących w polskich przedsiębiorstwach. We Wrocławiu jest to ponad 128 tysięcy osób, czyli 33% Wrocławian pracujących w firmach działających w mieście. Patrząc na dane GUS o liczbie mieszkańców Wrocławia, która, w kwietniu 2021 roku wyniosła prawie 642 tysiące osób, wyraźnie widać, że mikrofirmy to niezwykle istotne miejsce zatrudnienia na rynku.

W mikrofirmie, czyli gdzie?

Największą liczbę osób zatrudniają we Wrocławiu mikrofirmy działające w sektorach takich jak handel i naprawa pojazdów, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo. Pracuje w nich kolejno 22%, 17% i 11% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających we Wrocławiu. Oznacza to, że prawie 28 tysięcy osób pracuje na co dzień we wrocławskich mikrofirmach zajmujących się handlem, tak hurtowym, jak i detalicznym, a ponad 21 tysięcy działa w obszarach takich jak: działalność prawnicza, rachunkowa, księgowa, doradcza, naukowa, badawczo-rozwojowa, reklamowa, architektoniczna, inżynieryjna, czy nawet weterynaryjna. W branży budowlanej we wrocławskich mikrofirmach pracuje ponad 13 tysięcy osób. Warto też dodać, że ponad 10 tysięcy osób zatrudnionych jest w mikrofirmach operujących w branży informacyjno-komunikacyjnej (np. firmy zajmujące się informatyką, telekomunikacją czy produkcją filmów). W mikroprzedsiębiorstwach przemysłowych zatrudnionych jest z kolei ponad 9 tysięcy osób, a w tych zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną funkcjonuje ponad 8 tysięcy pracowników. Nie można zapomnieć również o branżach takich jak gastronomia i zakwaterowanie oraz transport i magazynowanie zatrudniających po ponad 5 tysięcy pracowników, ale też tzw. sektorze pozostałych usług, do których zaliczają się np. salony fryzjerskie, pralnie, pracownie szewskie i inne, czasem nietypowe, rzemieślnicze punkty usługowe.

We Wrocławiu praca w mikrofirmach to również praca m.in. w branży edukacyjnej, przy obsłudze rynku nieruchomości czy działalności związanej z finansami i ubezpieczeniami, a także kulturą, rozrywką i rekreacją.

Dane te pokazują, że mikroprzedsiębiorcy to niezwykle różnorodni pracodawcy, którzy odgrywają, nie tylko statystycznie, bardzo dużą rolę w rozwoju miasta, ale i jego mieszkańców.

Jak się pracuje w mikro?

Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wydany w 2020 roku pokazał, że mikrofirmy, to przedsiębiorstwa, które cechują się największą rentownością. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się pozytywny trend rozwojowy pokazujący, że rośnie nie tylko ich liczba, ale też: wartość ich produkcji, przychody, a także liczba zatrudnionych. Raport wskazał też, że wynagrodzenia w mikrofirmach w ostatnich latach rosną szybciej niż przeciętnie w sektorze przedsiębiorstw W roku 2018 w porównaniu do 2008 r. przeciętne wynagrodzenie w mikrofirmach wzrosło o 79,2%! Dane te to dowód na to, że praca w mikrofirmach może być nie tylko rozwojowa, ale też opłacalna, a mała skala działalności firmy nie świadczy o braku jej sukcesu.

Bez mikro nie ma makro!

Bez mikrofirm lokalna, regionalna i krajowa gospodarka nie będzie się dynamicznie rozwijać, dlatego warto nie tylko je doceniać, ale też wspierać ich rozwój. O tym, jak można to zrobić opowiada Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu Bez mikro nie ma makro. W ramach projektu odbywa się konkurs #bezmikroniemamakro, poprzez który WPT chce zachęcić mieszkańców Wrocławia do pokazania mikroprzedsiębiorstw, które lubią, znają i chcą wspierać. Będzie on początkiem budowy bazy mikrofirm, które tworzą Wrocław. WPT stworzyło również stronę internetową www.bezmikroniemamakro.pl, która będzie bazą wiedzy o wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości. Sprawdzimy tam, dlaczego warto ją wspierać, jak można to zrobić oraz dlaczego warto być z niej dumnym – szczególnie lokalnie. Znajdą się na niej informacje o tym, dlaczego mikroprzedsiębiorczość jest ważna dla każdego z nas oraz jak wpływa na rozwój miasta, z którego wszyscy korzystamy. W planach jest również przedstawianie na niej sylwetek wrocławskich mikroprzedsiębiorców, którzy działają obok nas, oferują nam innowacje, tak te w codziennym wydaniu, jak i te mające potencjał do podbijania światowych rynków.

Bez mikro nie ma makro to projekt, który skupia wokół siebie wrocławskie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej informacji o projekcie Bez mikro nie ma makro i konkursie #bezmikroniemamakro można znaleźć na www.bezmikroniemamakro.pl

 


Dla różnych form przedsiębiorczości

Wrocławski Park Technologiczny wspiera różne formy przedsiębiorczości od tej w wydaniu studenckim i akademickim, przez tą związaną z sektorem mikro, małych i średnich firm, po tą związaną z rozwojem innowacji. W ostatnim czasie WPT uruchomiło Giełdę Pracy WPT, na której można znaleźć oferty pracy i staży od wrocławskiego biznesu – również mikrofirm! Wrocławski Park Technologiczny współtworzył również wyszukiwarkę wrocławskich rzemieślników. Wystartował też cykl podcastów WPT „Od studenckiego notesu do dużego biznesu”, opowiadający historię przedsiębiorstw, które zostały założone przez studentów, doktorantów lub pracowników wrocławskich uczelni wyższych. Wiele z nich swoją biznesową drogę zaczynało właśnie od działalności w skali mikro. Wszystkie te działania Wrocławski Park Technologiczny prowadzi w ramach kampanii pod hasłem Przyszłość trzeba zaprojektować. Zróbmy to razem., która ma zachęcić wrocławian do bycia przedsiębiorczym w różnych dziedzinach życia.

Dane: 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS | dane z dnia 31.03.2021] 2020 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020