Mikrofirmy to aż 97% wszystkich działających we Wrocławiu przedsiębiorstw. O ich roli dla naszego miasta i życia każdego z nas, opowiada projekt Wrocławskiego Parku Technologicznego pod nazwą Bez mikro nie ma makro. Warto przy tej okazji odpowiedzieć sobie na pytanie – kim jest wrocławski mikroprzedsiębiorca?

Ile mikrofirm działa we Wrocławiu?

We Wrocławiu działa ponad 125 tysięcy mikroprzedsiębiorstw. To aż 97% ze wszystkich, niemal 129 tysięcy firm działających w mieście. Trzeba tu przypomnieć, że mikrofirmy to te najmniejsze, zatrudniające do 10 osób i mające najniższe w sektorze MŚP obroty i dochody przedsiębiorstwa. Mimo, że są najmniejsze, to właśnie one napędzają rozwój nie tylko naszej lokalnej, ale i krajowej gospodarki. Pracuje w nich ponad 4 miliony Polaków. Generują one również co trzecią złotówkę polskiego PKB (30,2% PKB)[1]!

Mikroprzedsiębiorstwa, czyli kto?

Specyfiką mikrofirm jest to, że często działają lokalnie! Najpewniej zalicza się do nich nasz ulubiony osiedlowy sklep, salon urody, warsztat samochodowy, czy też firma, z której profesjonalnych usług korzystamy w pracy lub przedsiębiorstwo budowlane, które remontuje nasze domy i mieszkania. Dane GUS pokazują, że wrocławskie mikrofirmy działają w różnych branżach, choć pod kątem ich liczby wyróżniają się obszary takie jak:

  • handel i naprawa pojazdów (16% wszystkich wrocławskich mikrofirm),
  • branże związane z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (np. działalność księgowa, doradcza, prawna, architektoniczna, inżynieryjna, badawczo-rozwojowa, a nawet weterynaryjna, w ramach której działa 16% wrocławskich mikroprzedsiębiorstw),
  • budownictwo 10% wrocławskich mikrofirm)[2],
  • branże związane z informacją i komunikacją (10% wrocławskich mikrofirm)[3],
  • obsługa nieruchomości (9% mikrofirm z Wrocławia).

Wśród mikroprzedsiębiorców są również firmy transportowe i magazynowe, przemysłowe, firmy zajmujące się gastronomią i zakwaterowaniem, edukacją, kulturą, sztuką, rozrywką oraz te, które świadczą nam inne usługi, takie jak zakłady fryzjerskie, salony barberskie, siłownie, ale też punkty usługowe, takie jak pralnie lub miejsca, w których można dorobić klucze.

Ilu wrocławian pracuje w mikrofirmach?

We wrocławskich mikroprzedsiębiorstwach zatrudnionych jest ponad 128 tysięcy mieszkańców naszego miasta. To aż 33% wrocławian i wrocławianek zatrudnionych we wszystkich działających w mieście firmach. Co ciekawe najwięcej z nich pracuje w branżach takich jak handel i naprawa pojazdów (22%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17%) oraz budownictwo (11%)[4].

Bez mikro nie ma makro!

O tym, jak można wspierać kluczowe dla naszej gospodarki mikrofirmy opowiada Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu Bez mikro nie ma makro. Odbywa się w jego ramach konkurs #bezmikroniemamakro, poprzez który WPT chce zachęcić mieszkańców Wrocławia do pokazania mikroprzedsiębiorstw, które lubią, znają i chcą wspierać. Będzie on początkiem budowy bazy mikrofirm, które tworzą Wrocław. WPT stworzyło również stronę internetową www.bezmikroniemamakro.pl, która będzie bazą wiedzy o wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości. Sprawdzimy tam, dlaczego warto ją wspierać, jak można to zrobić oraz dlaczego warto być z niej dumnym – szczególnie lokalnie. Znajdą się na niej informacje o tym, dlaczego mikroprzedsiębiorczość jest ważna dla każdego z nas oraz jak wpływa na rozwój miasta, z którego wszyscy korzystamy. W planach jest również przedstawianie na niej sylwetek wrocławskich mikroprzedsiębiorców, którzy działają obok nas, oferują nam innowacje, tak te w codziennym wydaniu, jak i te mające potencjał do podbijania światowych rynków.

Bez mikro nie ma makro to projekt, który skupia wokół siebie wrocławskie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

[1]Źródło: 2020 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020

[2] Opracowanie własne na podstawie danych GUS | dane z dnia 31.03.2021] [3] Opracowanie własne na podstawie danych GUS | dane z dnia 31.03.2021] [4] Opracowanie własne na podstawie danych GUS | dane z dnia 31.03.2021]