Jak skomercjalizować wynalazki oparte na biomarkerach? WPT jako partner konsorcjum BIC BRIDGE zaprasza do dyskusji wokół wyrobów IVD na BioVaria Virtual.

Dołącz do sesji, aby omówić doświadczenia i podzielić się sukcesami, a także problemami związanymi z tematem procesu komercjalizacji biomarkerów: Co jest ważne dla udanej prezentacji swojego wynalazku? Jaka jest rola networkingu? Jak istotne są regulacje prawne w tym obszarze? To tylko kilka tematów, które zostaną poruszone podczas wydarzenia.

 Aby wesprzeć komercjalizację nowych biomarkerów, konsorcjum BIC BRIDGE opracowało narzędzia, które są dostępne bezpłatnie pod adresem www.biomarker.nu (rejestracja nie jest wymagana). Narzędzia obejmują zagadnienia techniczne, biznesowe i regulacyjne mające zastosowanie dla centrów transferu technologii (CTT), badaczy i firm.

 

Konsorcjum BIC BRIDGE składa się z 9 partnerów z regionu Morza Bałtyckiego i spoza niego. Są nimi: Idéklinikken, Region Nordjylland, Turun yliopisto – University of Turku, Turku Science Park Ltd, Tartu Biotechnology Park, BioCon Valley GmbH, Wrocławski Park Technologiczny, Dianox, Labmaster Ltd, EATRIS.

 

Zapraszamy do rejestracji