Wrocławski Park Technologiczny ma coraz większe szanse na stanie się Europejskim Hubem Innowacji Cyfrowych, czyli EDIH-em! Pozytywnie przeszliśmy preselekcję w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Cyfrowa Europa. Znaleźliśmy się wśród 25 kandydatów, którzy wezmą udział w dalszych etapach konkursu na poziomie Unii Europejskiej.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, czyli European Digital Innovation Hubs (EDIH) będą ośrodkami skupiającymi wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Będą pomagać firmom w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez wspieranie ich w procesie transformacji cyfrowej. Nabór instytucji z krajów Unii Europejskiej, które uzyskają status EDIH ma charakter trójstopniowy. W ramach pierwszego z nich Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii spośród 40 zgłoszeń wybrało instytucje i firmy aspirujące do miana Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Znalazła się wśród nich również reprezentacja Wrocławia! W jej skład wchodzą Wrocławski Park Technologiczny, będący liderem zgłoszonego do konkursu projektu oraz nasi partnerzy: Politechnika Wrocławska, SI Consulting Sp. z o.o., Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o., GISPartner Sp. z o.o., Solid Solutions Sp. z o.o., TestArmy Group S.A. oraz Balluff Sp. z o.o.

Warto dodać, że utworzenie we Wrocławiu EDIH przyniesie konkretne korzyści dla rozwoju biznesu i innowacji w naszym mieście i regionie. Usługi, które będą oferowane przez EDIH-y dawać będą możliwość tworzenia planu transformacji cyfrowej, oferować dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także pozwalać na testowanie rozwiązań mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez przedsiębiorców produktów, oferowanych przez niech usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Budżet przewidziany na działalność Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w horyzoncie 2021-2027 wynosi 110 mln Euro!

 

W przypadku pytań odnośnie naszej aplikacji o status EDIH, zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Kmiecik
Kierownik Projektu / Specjalista ds. rozliczeń projektowych
tel.: +48 781 871 613
@: aleksandra.kmiecik@technologpark.pl