Wrocławski Park Technologiczny współpracuje z firmą Balluff, Dolnośląską Izbą Gospodarczą, Wrocławskim Centrum Transferu Technologii i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przy realizacji projektu CHAIN REACTIONS „Driving smart industrial growth through value chain innovation”. Jego celem jest zwiększenie zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu Chain Reactions jest wypracowanie modelu wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu zaawansowanej produkcji (m.in. w produkcji żywności i napojów), ICT, elektroniki, ochrony środowiska, biotechnologii oraz wysokich technologii w branżach medycznych. Bierze w nim udział 14 podmiotów z 8 krajów. Dzięki współpracy opartej na wymianie wiedzy i dobrych praktyk, przygotowują one praktyczne narzędzia do pomiaru potencjału innowacyjnego firm. Tworzą również międzynarodową przestrzeń do współpracy i wzmacniają lokalne ekosystemy biznesowe.

W ramach projektu CHAIN RREACTIONS Wrocławski Park Technologiczny razem z Bioeconomy Cluster (Słowacja), bierze czynny udział w rozwijaniu przemysłu 4.0. Z kolei z firmą Balluff, wiodącym dostawca rozwiązań dla wszystkich obszarów automatyzacji produkcji, planujemy zorganizowanie cyklu spotkań oraz szkoleń dla przedstawicieli sektora MŚP branży mleczarskiej.

Więcej informacji działaniach podejmowanych w ramach projektu CHAIN REACTIONS można znaleźć na stronie internetowej:

www.interreg-central.eu