W WPT działamy na rzecz wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, dlatego zostaliśmy partnerem projektu „Kluby wsparcia Dyna Lingua”. Jest on realizowany przez Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu (lider projektu) i z firmą Dobre Kadry Centrum badawczo-rozwojowe Sp. z o.o. Trwa nabór uczestników do udziału w projekcie!

Informacje o programie

Zakres wsparcia:

 • uczestnicy Projektu zostaną objęci metodą aktywizacji „Dyna-Lingua M.S.”;
 • w ramach Projektu przeprowadzona zostanie diagnoza uczestnika oraz opracowany zostanie indywidualny program rozwojowy;
 • w ramach godzin funkcjonowania Klubu zapewniona będzie opieka dla uczestników Projektu;
 • Klub będzie funkcjonował w systemie dziennym od godziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 15:00;
 • dla uczestników organizowane będą indywidualne i grupowe działania terapeutyczne;
 • uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • dla uczestników Projektu organizowane będą działania integracyjne, również w formie wyjazdowej;
 • w ramach działań Klubu prowadzona będzie aktywizacja zawodowa uczestników w formie terapii przez pracę w następujących kategoriach zawodowych:
  • kelnerstwo/kucharstwo,
  • krawiectwo lekkie/hafciarstwo,
  • florystyka/malarstwo,
  • sprzątanie/opieka nad zwierzętami domowymi,
  • ogrodnictwo/pielęgnacja roślin domowych,
  • renowacja antyków;
 • w ramach działalności Klubu zapewniony będzie jeden posiłek w ciągu dnia (danie obiadowe);
 • planowane są także szkolenia podnoszące kompetencje rodziców/ opiekunów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.


Wymagania formalne wobec uczestników projektu
:

 • wiek powyżej 18 lat;
 • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, bądź posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności sprzężonej, w ramach której występuje niepełnosprawność intelektualna;
 • zamieszkanie na obszarze województwa dolnośląskiego.


Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, bądź ważne orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej, w ramach której występuje niepełnosprawność intelektualna;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia wskazanych dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową, przesyłając ich skan.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Skany dokumentów należy przesłać na adres mailowy logopedia1952@wp.pl, do 15.04.2021 r. do godz. 14:00.

Projekt będzie realizowany w okresie od marca 2021 r. do listopada 2023 r.

Miejsce realizacji projektu:

Lokale Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu:

 • Wrocław, pl. Św. Macieja 5/24,
 • Wrocław, ul. Jedności Narodowej 47 (Cafe Równik)


Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!

Adres biura Projektu:
Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 5/24 i ul. Jedności Narodowej 47 (Cafe Równik)
E-mail: logopedia1952@wp.pl

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 609 061 894

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Ogłoszenie o naborze

„Klub grupy wsparcia Dyna Lingua” – projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0012/19