Już 19 marca odbędzie się Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory! Wraz z Fundacją Pro Mathematica mamy przyjemność być gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia! Poznamy na nim projekty badawcze biorące udział w Konkursie Naukowym E(x)plory. Przedstawiamy Wam dziś pierwsze z nich, przygotowane przez uczniów ze szkół z województwa dolnośląskiego i opolskiego!

Festiwal to nie tylko okazja do poznania młodych naukowców, ale też możliwość wzięcia udziału w warsztatach i pokazach naukowych. W tym roku każdy może wziąć udział w wydarzeniu online. Już dziś zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na www.explory.pl/2021!


Zachęcamy Was do poznania projektów młodych badaczy, które będą zaprezentowane w trakcie wrocławskiej edycji Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory! Oto ich pierwsza część:

 

Szósty Zmysł

Autor: Bartosz Hołyński

Opiekun naukowy: Dobromiła Szczepaniak

Szkoła: Akademickie Liceum Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

Opis projektu:

Osoby niewidome i niedowidzące borykają się z wieloma problemami życia codziennego dla ludzi zdrowych nieistotnych. Jednym z nich jest możliwość czytania książek i ogólnego pozyskiwania wiedzy. Niedowidzący chcąc przyswoić dany tekst jest zdany na nieliczne audiobooki, wersje w alfabecie Braille’a bądź drugiej osoby. Celem projektu jest umożliwienie osobom niedowidzącym dostęp do każdego źródła pisanego za pomocą urządzenia o nazwie Sixth Sence. Sixth Sence jest to tablica z drobnymi wypustkami dostosowującymi się do skanowanego przez kamerę i przetwarzanego za pomocą programu zamieniającego tekst z alfabetu łacińskiego na Braille’a. Czytający przykładając urządzenie do czytelnego pisma przeczytać informacje na tablicy. Urządzenie ma być mobilne oraz posiadać drobną historię użytkowania.


Water Recovery System

Autor: Adam Bajorek

Opiekun naukowy: Katarzyna Uchańska-Łukasik

Szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest zminimalizowanie zużycia wody pitnej i powtórne wykorzystanie wody odpadowej” generowanej w gospodarstwach domowych. Woda pochodząca z kąpieli i prysznica będzie magazynowana w zbiorniku i powtórnie wykorzystywana do spłukiwania nieczystości w toalecie. Dodatkową funkcją układu będzie odzysk ciepła dla wody wodociągowej zasilającej urządzenia grzewcze ciepłej wody użytkowej. W pierwszej fazie system jest dedykowany dla domów jedno – dwurodzinnych.


Sterownik Uniwersalny oparty na Arduino

Autor: Łukasz Ploch

Opiekun naukowy: Katarzyna Uchańska-Łukasik

Szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Opis projektu:

Mój projekt to jak już wspominałem sterownik wielofunkcyjny oparty na platformie Arduino Micro (Atmega32u4) oraz platformy Wemos D1 mini opartej na procesorze (ESP8266) pierwszy moduł arduino odpowiedzialny jest za procedurę wykonawczą tego sterownika, czyli takimi funkcjami jak: kontrola wyprowadzeń na wyjściach/wejściach sterownika, przełączanie przekaźników, kontrola pinów analogowych oraz kontrola dwóch ekspanderów pinów logicznych za pośrednictwem magistrali I2C (komunikacja szeregowa). Moduł Wemos D1 mini odpowiada za przesyłanie dodatkowych informacji do modułu wykonawczego (arduino) za pośrednictwem UART (universal asynchronous receiver-transmitter) wysyła on do modułu wykonawczego takie informacje jak: czas, umożliwia kontrolowanie wyprowadzeń wyprowadzeń sterownika poprzez WIFI.


BandX i jej wpływ na otaczający nas świat

Autorzy: Kinga Kaczmarzyk

Opiekun naukowy: Dominika Sawicka

Szkoła: Niepubliczne Liceum Fundacji Królowej Świętej Jadwigi we Wrocławiu

Opis projektu:

BandX i jej wpływ na otaczający nas świat. Celem głównym projektu było udowodnienie przydatności BandX. Cele cząstkowe to pokazanie zależności między barierami językowymi, barierami porozumiewania się a poczuciem szczęścia, zadowolenia, satysfakcji z życia, wykazanie użycia wzorów jako lepszej alternatywy dla słów (BandX). W pracy zawarłam opisy i wyniki dwóch, przeprowadzonych przeze mnie badań. Badania ankietowego oraz Badania związanego z zapamiętywaniem znaków na tle słów. Na podstawie wyników badania ankietowego można stwierdzić, że ilość języków, którymi potrafi porozumiewać się dana jednostka to czynnik pośrednio wpływający na poczucie szczęścia, zadowolenia, satysfakcji z życia. Ostatnie 4 strony opisu projektu pokazują sposób działania BandX oraz jej zastosowanie.


Leaf block – polski bloczek komórkowy z pelletem z liści 

Autorzy: Tomasz Morawietz, Tomasz Walerus

Opiekun naukowy: Jarosław Gawryś

Szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu

Opis projektu:

Zaprojektowano bloczek z betonu komórkowego z pelletem roślinnym, który stanowi 40 % jego objętości. Pellet ten jest uzyskiwany ze sprasowanej, odpadowej masy zielonej. Projekt redukuje zużycie betonu i wykorzystuje bioodpady. Bloczek jest zunifikowanym, budowlanym materiałem ściennym, występującym w kilku podstawowych gabarytach, służącym do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych – jedno i wielowarstwowych. Posiada najlepszą izolacyjność termiczną – Uc(max) = 0,22 W/(m²·K) dla bloczka typu 400 o wymiarach 24x40x59 cm, w ścianie otynkowanej. Dzięki swojej formie i wykorzystaniu w produkcji linii technologicznej gazobetonu, produkt jest bardzo łatwy w produkcji. Zostały wykonane pierwsze próbki, które posiadają dobre parametry, co potwierdza możliwość wykonania projektu.

Śledźcie naszego bloga – przedstawimy Wam kolejne projekty młodych naukowców! Więcej informacji o Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory znajdziecie na: www.explory.pl/2021

Więcej informacji i rejestracja na Festiwal >

Źródło opisów projektów oraz zdjęcia: www.explory.pl