Zaplecze technologiczne Wrocławskiego Parku Technologicznego to m.in. najwyższej klasy, wysoce specjalistyczna infrastruktura badawcza. W jej skład wchodzi unikatowy w skali kraju układ UHV do badania izotopów helu, który pozwala na wykrywanie śladowych ilości gazów w mieszaninach.

Układ UHV służy m.in. do badania helu naturalnego wzbogaconego w izotop He3. Jest to niezwykle rzadki izotop – stanowi mniej niż jedną milionową część helu naturalnego, a zapotrzebowanie na niego jest coraz większe. Izotop He3 w przyszłości będzie wykorzystywany do produkcji czystej energii. Reakcja syntezy “He3 + D“ pozwala uzyskać najwięcej energii (czystej – bez odpadów radioaktywnych) w procesie syntezy termojądrowej.

Rynek ten dotyczy także potencjalnych dystrybutorów poszukiwanego na rynku bezcennego izotopu He3. Światowy rynek odczuwa obecnie dotkliwe braki zaopatrzenia w ten izotop – jego poszukiwania rozpoczęto już na Księżycu. 85% aktualnego na rynku He-3 wykorzystywane jest w detektorach neutronów. Polska jest tu w uprzywilejowanej sytuacji, posiadając jedno z niewielu w Europie urządzeń do badania izotopu helu, należące do Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Układ UHV, którym dysponujemy wyposażony jest w kwadrupolowy spektrometr masowy QMS produkcji Pfeiffer Vacuum GmbH model HiQuad 700, pracuje w zakresie do 128 AMU (ang. Atomic Mass Unit) oraz poziomie wykrywalności poniżej 1 ppm. Jego obsługa wymaga wykwalifikowanego personelu, dlatego też miejsce jego użytkowania jest ściśle określone. Aktualnie jest ono dostępne na terenie Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Odolanowie.

Urządzenie może być wykorzystywane na zlecenie współpracujących z nami firm i instytucji, dlatego zapraszamy do kontaktu!