Trwa kolejna edycja programu Bon na dotację, czyli bezzwrotnego wsparcia dla firm realizujących projekty B+R.

Bon na dotację umożliwia sfinansowanie do 100% kosztów stałych przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania ze środków UE, na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Skorzystać z niego mogą zarówno rezydenci WPT jak i inne osoby czy firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i biznesowego WPT.

Środki finansowe pozyskane w ramach naszego programu Bon na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Mechanizm programu Bon na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

Aktualne konkursy na dofinansowanie:

  • konkursy organizowane przez NCBiR (Szybka Ścieżka: 03-21.08.2020r. – I runda;
    08-14.09.2020r. – II runda (MŚP); Szybka Ścieżka Koronawirusy 25.07-31.12.2020r. – III runda);
  • konkurs w ramach BGK (Kredyt na innowacje technologiczne 31.07-31.08.2020r. – III runda);
  • konkursy w ramach PARP (Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus – początek naboru 11.2020r.; Bony na innowacje dla przedsiębiorców etap usługowy 01.07-30.09.2020r. – VIII runda; Bony na innowacje dla przedsiębiorców etap inwestycyjny 08.07-08.09.2020r. – VIII runda);
  • i inne.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailowy: dorota.grzegory@technologpark.pl., gdyż mamy nadal otwartą formułę XVII edycji mechanizmu „Bon na dotację”.

Zapraszamy serdecznie!

WIĘCEJ INFORMACJI