W połowie lutego Wrocławski Park Technologiczny podpisał porozumienie o współpracy z firmą 3M, która we Wrocławiu koncentruje swoje działania prowadzone w Europie. Wymiana wiedzy, dzielenie się doświadczeniem oraz współdziałanie przy projektach – to cele zawartej umowy. Jednym z nich jest także angażowanie wrocławskich przedsiębiorstw w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla m.in. przemysłu 4.0.

W 3M we Wrocławiu zlokalizowany jest SuperHub – największe centrum produkcyjne firmy w Europie oraz centrum badawczo-rozwojowe – gdzie powstają innowacje 3M wykorzystywane w nowych produktach lub udoskonalające procesy produkcyjne.

Dzięki podpisanemu porozumieniu firmy współpracujące z WPT zyskują nowe możliwości rozwoju poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, do których partnerów poszukiwać będzie 3M. Kooperacja pomiędzy 3M i przedsiębiorcami z WPT zapewni obu stronom możliwość wymiany wiedzy oraz współpracy przy realizacji projektów o zasięgu lokalnym i globalnym, których efekty zostaną zastosowane w centrach produkcyjnych firmy.

Przedsiębiorcy z WPT mogą podjąć współpracę z 3M Wrocław w dziedzinach takich jak biotechnologia, chemia, analityka, inżynieria, budowa maszyn, a także zielone technologie.

Aby otrzymać listę zagadnień, do współpracy przy których 3M poszukuje partnerów, należy skontaktować się z WPT wysyłając informację na adres: justyna.pater@technologpark.pl.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z:

Wszystkie zainteresowane firmy zostaną zaproszone na spotkanie z przedstawicielami 3M, podczas którego szczegółowo zaprezentowane zostaną zagadnienia technologiczne. O terminie spotkania będziemy wkrótce informować.