We Wrocławskim Parku Technologicznym cyklicznie organizujemy szkolenia z zakresu chemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji. Specjalizujemy się zarówno w szkoleniach praktycznych, jak i teoretycznych połączonych z nauką obsługi urządzeń oraz oprogramowania.

Nasze profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych, dedykowane są m.in.: studentom, pracownikom naukowym kierunków technicznych, pracownikom firm technologicznych.

Odbywają się one na terenie naszych 12 nowoczesnych laboratoriach i prototypowniach oraz są prowadzone przez ekspertów-praktyków danego obszaru naukowego. Uczestnicy otrzymują od nas materiały szkoleniowe oraz certyfikaty o ukończeniu szkolenia.

W tym roku odbędzie się u nas 9 różnych kursów:

Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia oraz szkoleń indywidualnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową WPT dostępną pod tym linkiem:

OFERTA SZKOLEŃ WPT 2020