Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Dotyczącym Ostatniego Konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), który odbędzie się we Wrocławskim Parku Technologicznym 4 marca 2020 roku.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie tematyki konkursu BBI JU 2020 dla sektora bioprzemysłu. Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Biobased Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

W trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zaprezentowane zostaną informacje dotyczące sposobu aplikowania, przygotowania wniosków i tworzenia konsorcjów projektowych oraz możliwości, jakie wynikają z partnerstwa publiczno-prywatnego BBI JU, wpływających na zwiększenie inwestycji w rozwój zrównoważonego sektora przemysłu opartego na biogospodarce w Polsce i Europie. Przedstawione będą również zwycięskie projekty finansowane w ramach BBI JU z udziałem europejskich oraz polskich firm. Spotkanie będzie też okazją do nawiązania kontaktów umożliwiających rozpoczęcie współpracy związanej z tegorocznymi konkursami BBI JU.

Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i konsorcjum Bio-Based Industries Consortium (BIC), w którego skład wchodzą przedstawiciele europejskich dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), regionalnych klastrów, europejskich stowarzyszeń handlowych i europejskich platform technologicznych oraz studenci UPWr, którzy poszerzali swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości.

Dzień przed BBI JU National Info Day Poland, 3 marca, odbędzie się prezentacja wyróżnionych projektów studentów UPWr opracowanych w ramach zajęć przedsiębiorczości.

Wydarzenie jest organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr – członka Bio-Based Industries Consortium) przy wparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (WPT), NUTRIBIOMED Klaster, oraz Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) i Bio-Based Industries Consortium (BIC), Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać na adres: klaster@nutribiomed.pl. Spotkanie odbędzie się w sali wielofunkcyjnej w budynku DELTA WPT, przy ul. Duńskiej 9. Jego start zaplanowany jest na godzinę 9:00.

Pełna agenda spotkania dostępna jest pod tym linkiem:

Agenda 04.03.2020
SEMINARIUM 03.03.2020