Wrocławski Park Technologiczny uruchamia kolejną edycję programu BON NA DOTACJĘ, czyli bezzwrotnego wsparcia dla firm, finansującego do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują potencjalne wykorzystanie zasobów WPT (laboratoria, powierzchnie biurowe i inne).

Wszystkich zainteresowanych taką formą wsparcia, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 marca (piątek), w sali konferencyjnej w budynku Delta WPT (ul. Duńska 9), o godz. 10:00.

Podczas godzinnego spotkania, które ma formułę informacyjno-szkoleniową, zostanie omówiony mechanizm wsparcia dla firm, a także przybliżone zostaną aktualne konkursy na dofinansowanie, w szczególności te organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („Szybka Ścieżka”, Programy Sektorowe itd.) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (B+R, inwestycyjne i inne).

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysłać do wtorku, 3 marca, na adres barbara.bednarek@technologpark.pl.

Więcej informacji o mechanizmie wsparcia BON NA DOTACJĘ