Wrocławski Park Technologiczny, Pure Biologics i Scanway wśród nagrodzonych. WPT otrzymał wyróżnienie  dla Instytucji Wsparcia Biznesu podczas konferencji „30-lecie przemian gospodarczych Dolnego Śląska”, według rankingu Gazety Wyborczej. Wydarzenie odbywało się właśnie w WPT i zgromadziło przedstawicieli biznesu, których wkład w dolnośląska gospodarkę został najwyżej oceniony przez organizatora – Gazetę Wyborczą.

Poznaliśmy nie tylko 30 firm ostatniego 30-lecia, ale też Firmy Przyszłości, wśród których aż dwie nagrodzone „Jedynkami Gazety Wyborczej” to rezydenci WPT: Pure Biologics oraz Scanway. Serdecznie Gratulujemy!