Zapraszamy do uczestnictwa w pilotażu w ramach projektu BIC!

Projekt BIC Biomarker Commercialization wchodzi w fazę pilotażu. Po etapie gromadzenia danych, wstępnie opracowane narzędzia projektu BIC są gotowe do testowania!

Celem przeprowadzenia „Pilotów” jest przetestowanie funkcjonalności wypracowanych narzędzi oraz zebranie opinii i sugestii pozwalających na późniejsze usprawnienie osiągniętych dotychczas rezultatów. Pilotaż jest adresowany do naukowców, przedsiębiorstw oraz centr transferu technologii związanych z rozwojem i komercjalizacją biomarkerów.

Poznaj szczegóły