Zapraszamy do udziału w webinarze „Praca i pasja”, w trakcie którego naszymi gośćmi będą ekspertki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu oraz Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawią one możliwości pozyskiwania wsparcia od tych instytucji i odpowiedzą na pytania uczestników wirtualnego spotkania! Webinar odbędzie się 22 września o 11:00.

Udział w webinarze możliwy jest po bezpłatnym zarejestrowaniu się na tej stronie. Będzie się on dzielić na trzy części:

  • Panel I: Pracuj z pasją, niezdolność do pracy Ci w tym nie przeszkodzi
    Podczas panelu Joanna Dynowska, Starszy Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji Oddziału ZUS we Wrocławiu, omówi różnice pomiędzy niezdolnością do pracy a niepełnosprawnością, zasady przyznawania świadczenia 500+ oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Panel II: Pracujesz – Zyskujesz
    W tej części webinaru Joanna Dynowska opowie o zasadach zarobkowania podczas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, zmianach w przeliczaniu świadczeń rentowych od stycznia 2022 r. i najłatwiejszych możliwościach kontaktu z ZUS.
  • Panel III: Powrót do zdrowia – Powrót do pracy
    W trakcie panelu ekspertki PFRON, Joanna Repelowska, Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami PFRON oraz Monika Lorenc Samodzielny Referent ds. wsparcia i współpracy z NGO’s, omówią: program przekwalifikowania zawodowego, który zapewnia uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację składek ZUS dla osób z niepełnosprawnościami prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawią też programy dla osób z niepełnosprawnościami aktywnych zawodowo realizowanymi przez PFRON i działalność Centrum Informacyjno-Doradczego dla osób z niepełnosprawnościami w Oddziale Dolnośląskim PFRON.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Rejestracja na webinar >